Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie54
 • studenci64
 • absolwenci22
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni51
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe42
 • inne4
 • artystyczne21
 • socjalne7
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa4
 • samorząd58
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Santander Tech | Kompetencje cyfrowe edycja 3. UEW 2021

organizator:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Santander Universidades

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.05.2021

Stypendium Santander Tech | Kompetencje cyfrowe edycja 3. UEW 2021

Kompetencje cyfrowe, to zespół uniwersalnych kompetencji przydatnych na rynku pracy. W programie między innymi nauka Excela od podstaw oraz opcje zaawansowane z wykorzystaniem języka SQL oraz dodatków BI.

Celem programu jest rozwój kompetencji cyfrowych studentów/tek polskich uczelni wyższych. Kursy obejmują rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i programami zwiększającymi biegłość przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności firmy. W programie uczestnicy będą mogli zrealizować jedno spośród czterech szkoleń:

 • Excel podstawowy
 • Excel średniozaawansowany
 • Język SQL
 • Business Intelligence

Czas trwania programu: 23.04.2021 – 31.07.2021

W 3 edycji programu Kompetencje cyfrowe, uczestnicy będą mogli zrealizować jedno wybrane szkolenie spośród:

 • Excel podstawowy (20h) w terminie 15,17,22,24,29.06.2021 lub 5,7,12,14,19.07.2021
 • Excel średniozaawansowany (20h) w terminie 21,23,28,30.06 i 05.07.2021 lub 6,8,13,15,20.07.2021
 • Język SQL (20h) w terminie 16,18,23,25, 30.06.2021 lub 5,7,12,14,19.07.2021
 • Business Intelligence (20h) w terminie 22,24,29.06 i 1, 6.07.2021 lub 6,8,13,15,20.07.2021

W programie każdego ze szkoleń pojawią się również elementy komunikacji oraz współpracy w zespole.

Szkolenia będą prowadzone zdalnie, w godzinach 16:00 – 19:00.

Język zajęć: polski.

Więcej o programie na stronie www.biurokarier.wroclaw.pl.

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do programu, są zobowiązani do zaakceptowania stypendium na platformie Santander, a następnie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Aby pozytywnie zaliczyć kurs, wymagana jest minimum 80% obecności na zajęciach (minimum 16 z 20h szkoleniowych).

O kwalifikację do programu mogą ubiegać się studenci polskich uczelni wyższych, absolwenci oraz pracownicy Santander.

Warunki merytoryczne oceny:

a) średnia arytmetyczna z ocen (średnia jest jednocześnie liczbą przyznanych punktów w tym kryterium): − Dla studentów I roku I stopnia: średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole średniej zawartych na świadectwie ukończenia szkoły, − Dla pozostałych studentów/studentek: średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających okres realizacji programu (zajęć), Dla absolwentów/absolwentek polskich uczelni wyższych: średnia ukończenia studiów.

b) osiągnięcia i aktywności naukowe i/lub organizacyjne uczestników/uczestniczek w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres realizacji programu (zajęć) np. udział w konkursach, projektach, organizacjach studenckich, kołach naukowych, inicjatywach społecznych oraz innych działaniach realizowanych poza formalnym tokiem studiów/obowiązkami zawodowymi np. wolontariaty (za każdą aktywność istnieje możliwość uzyskania 1 punktu, przy czym maksymalna liczba punktów w kryterium nie może przekroczyć 5 punktów). Dla absolwentów: osiągnięcia i aktywności społeczne realizowane w organizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach.

W przypadku osiągnięć naukowych lub organizacyjnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wskazane osiągnięcia.

Termin aplikacji: 23 maja 2021 r., godz. 23:00.

Informacje pochodzą ze strony: app.becas-santander.com

Zajrzyj do bazy stypendiów po inne oferty stypendiów naukowych!

Kontakt

Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław
tel. +48 71 36 80 882
zaneta.teklak@ue.wroc.pl
www.biurokarier.wroclaw.pl