Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • socjalne9
 • naukowe71
 • inne6
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II

organizator:

Urząd Miasta Siemiatycze, Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. oświaty

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 20.09.2011

Stypendium samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II

Stypendium samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II

Termin złożenia wniosków – do 20 września 2011r.

Już po raz szósty zostanie przyznane stypendium im. Jana Pawła II. W tym roku zostaną przyznane stypendia dla 3 osób w wys. po 250,00zł.

Stypendium może być przyznane:

– uczniom szkół gimnazjalnych i średnich będących:

 • laureatami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich,
 • laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
 • laureatami konkursów rejonowych,

oraz młodzieży osiągającej szczególnie wysokie wyniki w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,75), aktywnie działającej społecznie na rzecz Miasta i współmieszkańców,  np.: w kulturze, sporcie itp.          

– studentom studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich, którzy:

 • posiadają osiągnięcia naukowe lub społeczne potwierdzone przez dziekanat wydziału,
 • osiągnęli średnią ocen z egzaminów nie niższą niż  4,2
 • wykażą aktywność społeczną na rzecz Miasta i współmieszkańców,
 • nie ukończyli 25 lat.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Miasta Siemiatycze
Referat Organizacyjny
Stanowisko ds. oświaty
Adres: ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
Telefony: 85 656 58 17, 85 656 58 00
Godziny: poniedziałki: 8°°- 16°°, wt. – pt.  7³º- 15³º

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek należy zredagować samodzielnie i powinien zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy (lub nazwa instytucji) oraz jego adres,
2. imię i nazwisko kandydata do stypendium oraz jego adres zamieszkania,
3. dane uzasadniające dotychczasowe osiągnięcia kandydata (krótki opis),
4. do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, potwierdzających zdobyte osiągnięcia.

Wniosek można złożyć:

 • Listownie – na podany wyżej adres
 • Osobiście

Informacje pochodzą ze strony www.siemiatycze-um.com.pl

Kontakt

Urząd Miasta Siemiatycze, Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. oświaty
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze


www.siemiatycze-um.com.pl