Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice

organizator:

Urząd Gminy Łysomice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 01.07.2022

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice

Stypendia Samorządu Gminy Łysomice skierowane są do uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice. Dyrektorzy szkół w terminie do 1 lipca 2022 roku składają do Wójta Gminy Łysomice wnioski kandydatów do Stypendium uzupełnione w części I przez rodziców/opiekunów prawnych, wraz ze wskazanymi załącznikami. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów kandydatów do Stypendium powinni także podpisać i przekazać Dyrektorowi szkoły klauzulę informacyjną.

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium:

 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:
  a) 5,30– w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI,
  b) 5,20 –w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII-VIII;
 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów w konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych.

O przyznaniu stypendium decydują najlepsze wyniki osiągnięte spośród zgłoszonych uczniów.

Stypendium przyznawane jest na okres dwóch semestrów danego roku szkolnego, począwszy od miesiąca września do czerwca.

Regulamin stypendium znajduje się na stronie Gminy Łysomice.

Wyjaśnień w sprawie stypendium udziela: Marek Fiedler – inspektor do spraw oświaty, zdrowia i sportu, tel. 56 678 32 22 wewn. 39, kom. 510 162 801

Informacje pochodzą ze strony: www.lysomice.pl

W naszej bazie odszukacie też inne propozycje stypendiów dla uczniów

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
tel. 56 678 32 22 wew. 39
sekretariat@lysomice.pl
www.lysomice.pl