Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium rozpoczynających studia na KUL

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 14.10.2016

Stypendium rozpoczynających studia na KUL

Towarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przygotowało program stypendialny skierowany do osób rozpoczynających po maturze pierwsze studia w KUL.

O przyznanie rocznego stypendium będą mogli ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

W ramach programu stypendialnego nazwanego „Startuj z TP KUL” stypendyści przez pierwszy rok studiów otrzymują comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca).

W ubiegłym roku TP KUL przyznało dziewięć stypendiów w wysokości 400 zł. O liczbie i wysokości stypendiów tegorocznych także zdecyduje Zarząd TP KUL.

Pomoc TP KUL ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

O stypendium ubiegać się mogą osoby przyjęte na studia na KUL, pochodzące z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto.

Ubiegający się o stypendium powinien mieć średnią ocen co najmniej 3,8 na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz wykazać się poświadczonym zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych, religijnych, pozarządowych lub w wolontariacie.

– Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów – informuje rzecznik prasowy KUL Lidia Jaskuła. – Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem stypendium formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami powinni złożyć w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie przy ul. Chopina 29, do 14 października.

Informacje pochodzą ze strony: tpkul.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ul. Fryderyka Chopina 29
20-023 Lublin
tel.: 81 532 64 32
tpkul@kul.pl
www.tpkul.pl