Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium rozpoczynających studia na KUL

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 14.10.2016

Stypendium rozpoczynających studia na KUL

Towarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przygotowało program stypendialny skierowany do osób rozpoczynających po maturze pierwsze studia w KUL.

O przyznanie rocznego stypendium będą mogli ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

W ramach programu stypendialnego nazwanego „Startuj z TP KUL” stypendyści przez pierwszy rok studiów otrzymują comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca).

W ubiegłym roku TP KUL przyznało dziewięć stypendiów w wysokości 400 zł. O liczbie i wysokości stypendiów tegorocznych także zdecyduje Zarząd TP KUL.

Pomoc TP KUL ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

O stypendium ubiegać się mogą osoby przyjęte na studia na KUL, pochodzące z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto.

Ubiegający się o stypendium powinien mieć średnią ocen co najmniej 3,8 na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz wykazać się poświadczonym zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych, religijnych, pozarządowych lub w wolontariacie.

– Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów – informuje rzecznik prasowy KUL Lidia Jaskuła. – Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem stypendium formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami powinni złożyć w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie przy ul. Chopina 29, do 14 października.

Informacje pochodzą ze strony: tpkul.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ul. Fryderyka Chopina 29
20-023 Lublin
tel.: 81 532 64 32
tpkul@kul.pl
www.tpkul.pl