Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium rozpoczynających studia na KUL

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 14.10.2016

Stypendium rozpoczynających studia na KUL

Towarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przygotowało program stypendialny skierowany do osób rozpoczynających po maturze pierwsze studia w KUL.

O przyznanie rocznego stypendium będą mogli ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

W ramach programu stypendialnego nazwanego „Startuj z TP KUL” stypendyści przez pierwszy rok studiów otrzymują comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca).

W ubiegłym roku TP KUL przyznało dziewięć stypendiów w wysokości 400 zł. O liczbie i wysokości stypendiów tegorocznych także zdecyduje Zarząd TP KUL.

Pomoc TP KUL ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

O stypendium ubiegać się mogą osoby przyjęte na studia na KUL, pochodzące z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto.

Ubiegający się o stypendium powinien mieć średnią ocen co najmniej 3,8 na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz wykazać się poświadczonym zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych, religijnych, pozarządowych lub w wolontariacie.

– Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów – informuje rzecznik prasowy KUL Lidia Jaskuła. – Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem stypendium formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami powinni złożyć w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie przy ul. Chopina 29, do 14 października.

Informacje pochodzą ze strony: tpkul.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ul. Fryderyka Chopina 29
20-023 Lublin
tel.: 81 532 64 32
tpkul@kul.pl
www.tpkul.pl