Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Rady Powiatu Wołowskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 28.02.2021

Stypendium Rady Powiatu Wołowskiego

Program stypendialny przyjęty został uchwałą Nr XI/69/07 Rady Powiatu Wołowskiego w dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programy wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazajlnych prowadzonych przez Powiat Wołowski”.

„Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski.

Celem programu jest:

 • promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sztuce oraz sporcie osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat,
 • materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym,
  zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności, zdolności i talentów artystycznych,
 • zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu województwa, makroregionu i ogólnopolskim, a tym samym promowania Powiatu Wołowskiego.

Wyróżniamy trzy rodzaje stypendiów:

 • stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (laureaci olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim: publikacje w czasopismach popularno-naukowych, udział w badaniach naukowych),
 • stypendium artystyczne – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin kultury i sztuki,
 • stypendium sportowe – za osiągnięcia w co najmniej jednej dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

Ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ich wysokość na dany rok szkolny ustala Zarząd Powiatu Wołowskiego planując odpowiednie środki finansowe w budżecie powiatu.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły (placówki), po akceptacji Rady Pedagogicznej.

Do wniosku załącza się:

 • kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
 • opinię dyrektora szkoły/ placówki.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za pierwszy semestr upływa 28 lutego, a za drugi 15 września.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwolowski.pl

Jeśli szukacie innych stypendiów, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie
pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
tel. 71 380 59 01
starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl