Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Rady Powiatu Wołowskiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 28.02.2023

Stypendium Rady Powiatu Wołowskiego 2023

Program stypendialny przyjęty został  uchwałą Nr XI/69/07 Rady Powiatu Wołowskiego w dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programy wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazajlnych prowadzonych przez Powiat Wołowski”.

„Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski.

Celem programu jest:

 1. promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sztuce oraz sporcie osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat,
 2. materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym,
 3. zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności, zdolności i talentów artystycznych,
 4. zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu województwa, makroregionu i ogólnopolskim, a tym samym promowania Powiatu Wołowskiego.

Wyróżniamy trzy rodzaje stypendiów:

 1. stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (laureaci olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim: publikacje w czasopismach popularno-naukowych, udział w badaniach naukowych),
 2. stypendium artystyczne – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin kultury i sztuki,
 3. stypendium sportowe – za osiągnięcia w co najmniej jednej dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

Ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ich wysokość na dany rok szkolny ustala Zarząd Powiatu Wołowskiego planując odpowiednie środki finansowe w budżecie powiatu.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły (placówki), po akceptacji Rady Pedagogicznej.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
 3. opinię dyrektora szkoły/ placówki.

Terminy
Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za pierwszy semestr upływa 28 lutego, a za drugi  15 września.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwolowski.pl

Jeśli szukacie innych stypendiów, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie
pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
tel. 71 380 59 01
starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl