Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie54
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd66
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium „Quod discis, tibi discis”

organizator:

Rada Miasta Tychy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
liczba stypendiów: 10

Stypendium „Quod discis, tibi discis”

Zauważając znaczną rolę edukacji młodego pokolenia w procesie rozwoju miasta Rada Miasta Tychy ustanowiła nagrodę Samorządu Miasta Tychy „Quod dis cis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla wybitnych studentów miasta Tychy.

Nagroda przeznaczona jest dla studentów, którzy:

– mają wybitne osiągnięcia naukowe ( średnio ocen kwalifikująca do przyznania stypendium za wyniki w nauce na macierzystej uczelni)

– są zaangażowani w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy.

Wysokość nagrody zostanie ustalona na podstawie kwoty bazowej określonej w budżecie państwa.
Kapituła może przyznać maksymalnie 10 nagród w każdej edycji.

Wraz z wnioskiem należy złożyć potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych, dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy.

Wnioski składa się  do 30 września 2016 roku w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy. Dopuszczalne jest przesłanie wniosku pocztą – listem poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy (decyduje data stempla pocztowego).
ADRES:
Wydział Obsługi Rady Miasta UM Tychy
Al. Niepodległości 49, piętro III
43-100 Tychy

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.umtychy.pl

Kontakt

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. (32) 776 33 04
poczta@umtychy.pl
www.umtychy.pl

Dokumenty

do pobrania