Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prymusi Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

organizator:

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2020
termin rozstrzygnięcia: 31.08.2020
liczba stypendiów: 5
wartość stypendium: 15.000 PLN

Stypendium Prymusi Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia rozpoczęła nabór do programu stypendiów akademickich „Prymusi” na rok 2020/2021. Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są w regulaminie poniżej.

Stypendium krajowe „prymusi” przeznaczone jest dla młodzieży która:

 • zdała egzamin maturalny w 2020 lub 2019 r,
 • jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych/międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,
 • została przyjęta na 1 rok studiów na renomowaną , krajową uczelnię akademicką, na kierunek techniczny lub technologiczny,
 • średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekroczył w 2019 r. 1560 zł,
 • posiada obywatelstwo polskie

W roku akademickim 2020/2021 Fundacja oferuje maksymalnie 5 stypendiów w wysokości 15 000 PLN (słownie:piętnaście tysięcy złotych) rocznie każde, płatne w 10 równych ratach,począwszy od października 2020 r.

Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

 • Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium wniosku do 15 lipca 2020 r. (drogą pocztową lub drogą elektroniczną), zawierającego informacje dotyczące kandydata oraz wypełnienie przez kandydata i nadesłanie do Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia Załącznika do niniejszego Regulaminu, a dotyczącego osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.
 • Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu – Fundatora bądź Zarządu Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia z kandydatem do stypendium i przeprowadzeniu z nim bezpośredniej rozmowy dotyczącej motywacji do podjęcia studiów, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata .
 • Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II i po przedstawieniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje – z Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia – indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia poinformuje bezpośrednio każdego z kandydatów o decyzji przyznania bądź odmowie przyznania stypendium.

Informacje nadesłane przez organizatora.

LINKI:
Regulamin Programu Prymusi

Kontakt

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/4
02-463 Warszawa

styp.1rok@fejj.pl
www.fejj.pl