Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium PRYMUS 2012/2013 dla uczniów z Sokółki

organizator:

Sokólski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 07.09.2012

Stypendium PRYMUS 2012/2013 dla uczniów z Sokółki

Konkurs stypendialny „PRYMUS 2012/2013” – Sokółka

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza konkursy na:

 • Stypendia „PRYMUS” – dla uczniów od II klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych
 • Stypendia dla uczniów – ofiar uzależnień

Program PRYMUS jest współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego – Lokalne Programy Stypendialne „Równe szanse”, Urząd Miejski w Sokółce oraz przez społeczność sokólską przekazującą 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”.

Na rok szkolny 2012/2013 planuje się przyznanie:

1. Około 27 stypendiów PRYMUS na kwotę 34 000 zł:

– po 100 zł miesięcznie dla uczniów szkół gimnazjalnych,

– po 150 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia przyznawane są na podstawie kryteriów:

– wyniki w nauce (średnia ocen za rok szkolny 2011/2012 – co najmniej 4,5 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 4,0 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) lub szczególnie udokumentowane osiągnięcia (np. laureat konkursu lub olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego) – max 50 pkt.

– sytuacja majątkowa (dochody brutto na członka rodziny nieprzekraczające 1050 zł brutto na jedną osobę) – max 30 pkt.

– praca na rzecz Funduszu Stypendialnego, udział w zbiórkach, uczestnictwo w Klubie Stypendysty
-max 20 pkt.

Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych.

Fundacja zamierza przyznać jedno stypendium po 100 zł miesięcznie lub dwa po 50 zł dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – ze środków Fundacji SFL.

Stypendia dla uczniów – ofiar uzależnień

Fundacja planuje przyznać stypendium dla uczniów – ofiar uzależnień, jedno stypendium po 100 zł miesięcznie lub dwa po 50zł – (wymagana opinia OPS lub kuratora) – ze środków Fundacji SFL.

Termin składania wniosków w Fundacji upływa 7 września 2012 r.

Warunki i wnioski do pobrania poniżej lub w siedzibie Fundacji w godz. 10.00 – 16.00 od 27.06.2012 r. Telefon: 85 711 57 00. Osoby do kontaktu: Maria Talarczyk, Julita Trzeciak.

Regulamin oraz karty zgłoszeniowe do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.sfl.org.pl

Kontakt

Sokólski Fundusz Lokalny
Plac Kościuszki 9
16-100 Sokółka
tel. 85 711 57 00
fundacja@sfl.org.pl
www.sfl.org.pl