Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium PRIX GALIEN dla młodego naukowca

organizator:

Fundacja na rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2018

Stypendium PRIX GALIEN dla młodego naukowca

Stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca przyznawane jest w ramach polskiego konkursu od 2014 roku. Jest to innowacyjna inicjatywa – podobne wsparcie dla początkujących badaczy nie jest przyznawane w ramach żadnej z pozostałych 14 edycji Prix Galien odbywających się w Europie, Ameryce czy Azji.
Stypendium Prix Galien Polska nagradza badaczy stojących na początku swojej drogi naukowej za oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny/farmacji/biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Pozwala ono na dofinansowanie ich dalszej działalności badawczej i edukacyjnej, zachęcając tym samym do kontynuowania kariery w nauce.
Stypendium o wysokości 10 000 zł otrzymać mogą osoby w wieku maksymalnie 25 lat, wykazujące się już dorobkiem naukowym. Ogłoszenie wyników ma miejsce podczas gali finałowej konkursu Prix Galien Polska.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Poster naukowy (wzór)
 • Lista publikacji – dorobek naukowy
 • Wideo-autoprezentacja
 • Opis projektu naukowego

Szczegółowy opis dokumentów znajduje się w Regulaminie Stypendium.

Kryteria zgłoszeń:

Kapituła będzie oceniać zgłoszenia biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • Jakość założeń badawczych i wyników badań opisanych w posterze naukowym, innowacyjność badań i ich potencjał rozwojowy (do 30 pkt)
 • Jakość i innowacyjność dotychczasowego dorobku naukowego (do 15 pkt)
 • Jakość publikacji naukowych wskazanych przez Kandydata w CV (do 15 pkt)

Procedura zgłoszenia:

 1. Podanie danych Kandydata na Platformie Aplikacyjnej, która znajduje się powyżej, po kliknięciu „STYPENDIUM APLIKUJ”.
 2. Załączenie dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznych załączników. Uwaga: prosimy o zwrócenie uwagi na klauzule zawarte w posterze naukowym. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” aplikacja zostaje automatycznie wysłana wraz z załącznikami do Fundacji.*
 3. Otrzymanie powiadomienia o otrzymaniu Zgłoszenia przez Fundację: Po przesłaniu pełnej dokumentacji lub uzupełnienia braków formalnych Fundacja informuje Kandydata o otrzymaniu zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszenia Kandydat otrzyma e-mail o jego akceptacji.

* UWAGA: Po zatwierdzeniu Zgłoszenia i kliknięciu przycisku „Wyślij” nie ma możliwości modyfikacji przesłanego Zgłoszenia. Ponownie przesłane Zgłoszenia nie będą weryfikowane.
W przypadku braków formalnych Fundacja wzywa do ich uzupełnienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu. Kandydat ma na uzupełnienie braków 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych w tym terminie, zgłoszenie niespełniające wymogów formalnych podlega odrzuceniu, o czym Fundacja informuje Kandydata drogą elektroniczną.

UWAGA! Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń – do 22 czerwca.

Informacje pochodzą ze strony prixgalien.pl/stypendium

LINKI:
Składanie aplikacji odbywa się za pośrednictwem platformy aplikacyjnej

Kontakt

Fundacja na rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie
Al. Wilanowska 303
02-665 Warszawa
tel. +48 887 444 405

prixgalien.pl/stypendium

Dokumenty

do pobrania