Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci21
 • absolwenci3
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni4
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • inne1
 • sportowe11
 • artystyczne17
 • socjalne9
 • muzyczne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa3
 • firma2
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla olimpijczyków

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla olimpijczyków

Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych od 1 czerwca do 31 lipca br. mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej, i zamierzasz rozpocząć studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni? Wyślij dostępny (od 1 czerwca br.) na stronie mlodziwlodzi.pl elektroniczny wniosek stypendialny. Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. (do godz. 16.00).

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1298/VIII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IX edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?

Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie mlodziwlodzi.pl w październiku 2020 r.
Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

UWAGA:
Złożenie wniosków o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie mlodziwlodzi.pl.

W roku akademickim 2020/2021 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:

 • w wersji elektronicznej – na stronie programu Młodzi w Łodzi. Po jego złożeniu w wersji elektronicznej, system powinien wygenerować jego wersję PDF i przesłać na wskazany przez kandydata do stypendium w formularzu adres mailowy;
 • w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, dostępny na skrzynce poczty elektronicznej kandydata do stypendium formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, należy wydrukować, opieczętować i podpisać w odpowiednich polach formularza.

Informacja pochodzi ze strony: mlodziwlodzi.pl

Inne stypendia naukowe dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114
93-590 Łódź
tel. 42 638 44 64
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
mlodziwlodzi.pl