Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • socjalne3
 • artystyczne18
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla olimpijczyków

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 22.09.2023

Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla olimpijczyków

Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych od 8 maja br. mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi.

Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej, i zamierzasz rozpocząć studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni? Wyślij dostępny na naszej stronie elektroniczny formularz aplikacyjny.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1275/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia XII edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2023 r.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

UWAGA:
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl. W polach – Uczelnia, Kierunek, Wydział oraz Rok studiów prosimy zaznaczyć opcję – nie dotyczy.

Aby formularz był ważny do pól „informacja o olimpiadzie” oraz „osiągnięcia dodatkowe” należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia (w wersji elektronicznej w formacie pdf, jpg) w wersji papierowej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnym podpisem).

W roku akademickim 2023/2024 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:

 • w wersji elektronicznej – na głównej stronie programu Młodzi w Łodzi.
 • w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, wypełniony wniosek należy wydrukować (będzie on dostępny na założonym koncie użytkownika w zakładce – Moje inicjatywy – menu boczne z lewej strony) własnoręcznie podpisać oraz dostarczyć lub przesłać pocztą (w tym przypadku o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego) wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, punkt kancelaryjny na parterze budynku do dnia 22 września br.)

Jeżeli chciałbyś zmienić cokolwiek w swoim zgłoszeniu, skontaktuj się z nami mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Informacje pochodzą ze strony: mlodziwlodzi.pl

Inne stypendia naukowe możecie znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel. 42 638 44 64
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
mlodziwlodzi.pl