Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe72
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 08.10.2012

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2012 r.

Pieniądze mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta Gliwice, którzy posiadają udokumentowane – co najmniej na szczeblu krajowym – osiągnięcia w wybranej dziedzinie oraz legitymujący się średnią ocen co najmniej 4,0 i oceną z zachowania co najmniej dobrą za ostatni okres klasyfikacji.
Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

 • nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • rodzice (opiekunowie prawni),
 • przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 • samorząd uczniowski.

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów do 8 października 2012 r. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:

 • w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
 • w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.

Informacje pochodzą ze strony www.gliwice.eu

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. 32 231 30 41

www.gliwice.eu