Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 08.10.2012

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2012 r.

Pieniądze mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta Gliwice, którzy posiadają udokumentowane – co najmniej na szczeblu krajowym – osiągnięcia w wybranej dziedzinie oraz legitymujący się średnią ocen co najmniej 4,0 i oceną z zachowania co najmniej dobrą za ostatni okres klasyfikacji.
Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

 • nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • rodzice (opiekunowie prawni),
 • przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 • samorząd uczniowski.

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów do 8 października 2012 r. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:

 • w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
 • w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.

Informacje pochodzą ze strony www.gliwice.eu

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. 32 231 30 41

www.gliwice.eu