Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe93
 • inne15
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium PRAKTYKA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

organizator:

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.12.2019

Stypendium PRAKTYKA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu architektonicznego organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza PRAKTYKA 2019. Stypendium PRAKTYKA to dwuetapowy program, którego celem jest znajdowanie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości dowolnej przestrzeni publicznej.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza z siedzibą w Warszawie (03-908 Warszawa), ul. Berezyńska 25

Konkurs prowadzony jest w języku polskim i angielskim. Dokumenty składane w Konkursie powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Celem Konkursu jest wspieranie twórczości młodych architektów, zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Konkurs ma charakter otwarty i międzynarodowy.
Konkurs jest anonimowy w pierwszym etapie i jawny w drugim

Przedmiotem Konkursu jest wybranie najlepszego, oryginalnego pomysłu na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego wybranego miasta w Polsce i zapewnienie laureatowi Konkursu możliwości rozwoju wybranego pomysłu do postaci spójnej koncepcji.

Etapy konkursu architektonicznego

I etap:
W I etapie uczestnicy Konkursu składają swoje pomysły w formie prac konkursowych I etapu spełniających wymogi Regulaminu (dalej zwanych pracami konkursowymi I etapu). Z nadesłanych prac konkursowych I etapu Jury wybierze do trzech finałowych prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu, a których autorzy zostaną finalistami Konkursu i otrzymają dwumiesięczne stypendium (dalej: Stypendium I stopnia).

II etap:
W II etapie finaliści Konkursu, po dwóch miesiącach samodzielnego doskonalenia złożonej pracy konkursowej I etapu, złożą prace konkursowe II etapu (dalej zwane koncepcjami architektonicznymi). Spośród złożonych koncepcji architektonicznych, Jury wybierze jedną zwycięską pracę, której autor (lub autorzy) zostanie laureatem Konkursu i – po zawarciu umowy stypendialnej z Fundacją – otrzyma stypendium (dalej: Stypendium II stopnia) w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac nad zwycięskim projektem, do którego pomocniczo i w ramach określonych umową stypendialną stosuje się Standardy Wykonywania Zawodu i Zakresu Usług Architekta, przyjęte przez Krajową Radę Izby Architektów uchwałą nr 0-01-2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku (dalej zwanego Projektem).

Jury konkursu architektonicznego

Dorota Szlachcic
Jakub Wacławek
Aleksandra Wasilkowska
Maciej Frąckowiak
Konrad Grabowiecki
Agnieszka Olędzka

Terminy

 1. zapowiedź Konkursu: 18 października 2019 r.
 2. ogłoszenie Konkursu i początek rejestracji uczestników Konkursu: 4 listopada 2019 r.
 3. nadsyłanie prac konkursowych I etapu: 4 listopada 2019 r. – 07 stycznia 2020 r.
 4. zadawanie pytań: 04 listopada 2019 r. – 06 grudnia 2019 r.
 5. publikacja FAQ: 06 grudnia 2019 r.
 6. koniec rejestracji: 09 grudnia 2019 r.
 7. nadsyłanie prac konkursowych: do 07 stycznia 2020 r.
 8. ocena prac I etapu: 08 stycznia 2020 r. – 13 stycznia 2020 r.
 9. ogłoszenie wyników I etapu: 13 stycznia 2020 r.
 10. deadline na przesłanie materiałów konkursowych II etapu – 21 marca 2020 r.
 11. prezentacja prac finalistów publicznie przed jury i wybór laureatów Stypendium: 26 marca 2020 r.
 12. zawarcie umowy: do 10 kwietnia 2020 r.
 13. okres trwania umowy stypendialnej – 10 kwietnia 2020 r. – 30 września 2020 r.
 14. przekazanie finalnego projektu – do 10 września 2020 r.
 15. publikacja zwycięskiego projektu na stronie www fundacji : 01 października 2020 r.

Nagrody

Stypendium I stopnia trwa dwa miesiące i wynosi łącznie 6.000 zł netto.

Uczestnik będący twórcą zwycięskiej pracy (dalej również: laureat), otrzyma Stypendium II stopnia w celu umożliwienia mu prowadzenia dalszych prac nad rozwojem projektu. Stypendium II stopnia wynosi łącznie 10.000 zł netto.

Regulamin i wniosek dostępne są na stronie organizatora.

Informacja pochodzi ze strony: www.fundacja-sk.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
ul.Berezyńska 25
03-908 Warszawa

biuro@fundacja-sk.pl
www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/