Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci19
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe10
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
 • naukowe13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

organizator:

Powiat Tarnogórski Gór

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2013

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Stypendium jest świadczeniem finansowej pomocy materialnej przyznawanej studentom pobierającym naukę w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych na stałe zamieszkujących na terenie Powiatu Tarnogórskiego, którzy swoją działalnością naukową, artystyczną, sportową lub społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego.
Stypendium można przyznać nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w danej szkole wyższej.

Stypendium może otrzymać student, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • uzyskał w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen co najmniej 4,8,
 • udokumentuje wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej,
 • nie powtarza roku studiów,
 • nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych

Stypendia przyznaje się na okres jednego roku akademickiego.
Stypendium wypłacane jest w w dwóch transzach tj. w miesiącu październiku i marcu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.

Informację pochodzą ze strony: www.zbroslawice.pl

Kontakt

Powiat Tarnogórski Gór
Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 381 37 71
kancelaria@tarnogorski.pl
www.bip.tarnogorski.pl