Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

organizator:

Powiat Tarnogórski Gór

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2013

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Stypendium jest świadczeniem finansowej pomocy materialnej przyznawanej studentom pobierającym naukę w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych na stałe zamieszkujących na terenie Powiatu Tarnogórskiego, którzy swoją działalnością naukową, artystyczną, sportową lub społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego.
Stypendium można przyznać nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w danej szkole wyższej.

Stypendium może otrzymać student, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • uzyskał w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen co najmniej 4,8,
 • udokumentuje wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej,
 • nie powtarza roku studiów,
 • nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych

Stypendia przyznaje się na okres jednego roku akademickiego.
Stypendium wypłacane jest w w dwóch transzach tj. w miesiącu październiku i marcu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.

Informację pochodzą ze strony: www.zbroslawice.pl

Kontakt

Powiat Tarnogórski Gór
Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 381 37 71
kancelaria@tarnogorski.pl
www.bip.tarnogorski.pl