Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne9
 • naukowe28
 • inne4
 • sportowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd17
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Piotra Voelkela

organizator:

Collegium da Vinci

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 16.09.2016
liczba stypendiów: 2
wartość stypendium: 8400 zł

Stypendium Piotra Voelkela

Przedsiębiorca i promotor polskiego designu Piotr Voelkel ufunduje stypendium dla kandydatów na studia w Collegium da Vinci. Celem przyznania stypendium jest rozwijanie potencjału drzemiącego w młodych ludziach oraz wspieranie osób ambitnych i pomysłowych.

Stypendia będą wypłacane od października w miesięcznych ratach po 700 zł. Stypendium w rocznej wysokości 8 400 zł brutto przyznawane jest na rok jeden akademicki i wypłacane w 12 ratach na konto wskazane przez stypendystę.  Na taki zastrzyk gotówki mogą liczyć dwie osoby, które do 31 sierpnia 2016 zapiszą się na studia w CDV, złożą wniosek o przyznanie stypendium oraz dostarczą pracę konkursową.
Praca konkursowa może mieć dowolną formę, ale musi odpowiadać na dwa pytania:

 • Kim jesteś i dlaczego wybrałeś Collegium Da Vinci?
 • Dlaczego stypendium Piotra Voelkela należy się właśnie Tobie?

W czasie oceny prac duża waga będzie przywiązywana do kreatywności autora.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wybrania jednego lub dwóch laureatów konkursu, w zależności od poziomu przesyłanych prac.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać:
a) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz;
b) pracę konkursową przygotowaną w języku polskim lub angielskim, w dowolnej formie (np. esej lub prezentację multimedialną) w dwóch egzemplarzach, w wersji drukowanej i elektronicznej) wraz z podpisaną deklaracją;
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu się i akceptacji regulaminu

Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Rekrutacji w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Uczelni. Wniosek można także dostarczyć pocztą (decyduje data wpływu do Biura Rekrutacji).

ADRES: 

Biuro Rekrutacji CDV

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 (Parter, pokój R034)

61-719 Poznań
Wersję elektroniczną należy wysłać na adres: stypendium.pv@cdv.pl (tytuł wiadomości: Stypendium Piotra Voelkela). Wersja drukowana pracy musi być identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • w I etapie kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie oceny pracy konkursowej,
 • do II etapu zostanie zakwalifikowanych 3 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z
  pierwszego etapu. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie www.cdv.pl do
  dnia 9 września 2016 r,
 • w II etapie przeprowadzane będą rozmowy z komisją. O terminie rozmów osoby zakwalifikowane do II
  etapu zostaną poinformowane drogą mailową na adres podany w formularzu rekrutacyjnym,
 • lista stypendystów zostanie ogłoszona do dnia 16 września 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.cdv.pl

Kontakt

Collegium da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel.: 61 27 11 100
rekrutacja@cdv.pl
www.cdv.pl

Dokumenty

do pobrania