Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Państwa Beaty i Michała Chyczewskich dla studentów uczelni artystycznych

organizator:

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2014

Stypendium Państwa Beaty i Michała Chyczewskich dla studentów uczelni artystycznych

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna ogłasza KONKURS O STYPENDIUM PAŃSTWA BEATY I MICHAŁA CHYCZEWSKICH.
Stypendium ufundowane zostało przez Państwa Beatę i Michała Chyczewskich z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Środki na stypendium są donacją rodziny i przyjaciół Pary Młodej. Fundacja z zebranych środków uruchamia pomostowe stypendia dla studentów I roku uczelni artystycznych.

Warunki:
Stypendium przeznaczone jest dla osób posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne, których sytuacja materialna lub rodzinna uniemożliwia dalsze kształcenie artystyczne na poziomie studiów wyższych.
Kandydatem do Stypendium może być absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkały na terenie województwa małopolskiego lub absolwent szkoły ponadgimnazjalnej zamierzający podjąć studia wyższe w uczelni artystycznej na terenie województwa małopolskiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne, a dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Termin:

Kandydat do Stypendium powinien złożyć w Biurze Fundacji w terminie do 31 lipca 2014r. poprawny pod względem formalnym kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Stypendium:
Nagrodami w Konkursie są dwa roczne stypendia w wysokości 10 000 zł brutto każde (2 stypendia x 1.000 zł x 10 miesięcy – wypłacane od października 2014 do lipca 2015).
Kwestionariusz zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji www.sapereauso.org.
Informacje przesłane przez Oragniztatora.

Kontakt

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków


www.sapereauso.org.