Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowego im. M. Baumana i Stypendium Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 28.11.2022

Stypendium naukowego im. M. Baumana i Stypendium Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Do 28 listopada 2022 roku przyjmowane są wnioski do „Stypendium naukowego im. Marka Baumana” oraz „Stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Finansowe wsparcie przyznawane jest studentom będącym mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskim za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium im. Marka Baumana w wysokości 10 tys. zł można otrzymać za osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów. Na wsparcie materialne może liczyć tylko jedna osoba na rok.

Z kolei „Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

Każdy student będący mieszkańcem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma możliwość ubiegania się o stypendium w trakcie nauki. Takim wsparciem jest Stypendium naukowe im. Marka Baumana oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warto zapoznać się z informacjami na ten temat.

Stypendia naukowe przyznawane są studentom na podstawie Uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r.

Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:
jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,
jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,
w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest Wniosek:

 1.  uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
 2. uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.

Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach nauki/sztuki:

 • nauk społecznych – ekonomia i finanse,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w tym pozostałe dyscypliny nauki w dziedzinie nauk społecznych, które nie zostały wymienione w punkcie 1).

Stypendium wymienione pkt 1, tj. stypendium przyznawane w dziedzinie nauk społecznych – ekonomia i finanse, określa się jako stypendium im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000 – 2019. Pozostałe stypendia, tj. stypendia wymienione w pkt 2-5, przyznawane w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w pozostałych dziedzinach nauki lub sztuki określa się jako stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zachęcamy do składania wniosków

Termin składania wniosków do dnia 28 listopada 2022 roku..

Informacje pochodzą ze strony: warmia.mazury.pl

Inne oferty stypendialne dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 521 90 00
do@warmia.mazury.pl
warmia.mazury.pl