Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe, sportowe, artystyczne LPS KORAB – świętokrzyskie

organizator:

Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM, Szkoła PSP nr 3 w Staszowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 02.07.2014

Stypendium naukowe, sportowe, artystyczne LPS KORAB – świętokrzyskie

Środki, w ramach których udzielane są stypendia, są gromadzone i wydawane przez Fundację VIVE SERCE DZIECIOM.
Stypendia dla:
 • uczniów uczęszczających do Gimnazjów w Staszowie,
 • uczniów zamieszkałych na stałe na terenie Staszowa uczęszczających do innych gimnazjów,
 • uczniów klas ponadgimnazjalnych szkół dziennych, jednostopniowych, kończących się maturą, zamieszkałych lub uczących się na terenie Staszowa,
 • uczniów klas ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe w Staszowie uczęszczających do szkół poza miejscem zameldowania którzy:
 1. osiągają wysokie wyniki w nauce
 2. osiągają wybitne wyniki w sporcie
 3. są utalentowani artystycznie
Wspieranie i wyróżnianie uczniów, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce lub sporcie, ale ponadto wykazują się dużą aktywnością na rzecz szkoły, miasta czy środowiska, w którym żyją.

Zasady:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a. uczeń,
b. dyrektor szkoły,
c. nauczyciel przedmiotu lub wychowawca,
d. rodzic lub opiekun prawny ucznia,
e. prezes lub trener klubu sportowego,
f. organizacje działające na terenie szkoły.
Termin:
Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 2 lipca 2014r. (włącznie) w sekretariacie szkoły PSP
NR 3 W Staszowie, ul. Mickiewicza 40.
Stypendium:
Wysokość stypendium na rok szkolny 2014/2015 ustalona zostaje w wysokości 1000 zł.- 3500 zł.
Informacje pochodzą ze strony: www.staszow.pl

Kontakt

Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM, Szkoła PSP nr 3 w Staszowie
ul. Mickiewicza 40
28-200 Staszów


www.staszow.pl