Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • socjalne14
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe, sportowe, artystyczne LPS KORAB – świętokrzyskie

organizator:

Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM, Szkoła PSP nr 3 w Staszowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 02.07.2014

Stypendium naukowe, sportowe, artystyczne LPS KORAB – świętokrzyskie

Środki, w ramach których udzielane są stypendia, są gromadzone i wydawane przez Fundację VIVE SERCE DZIECIOM.
Stypendia dla:
 • uczniów uczęszczających do Gimnazjów w Staszowie,
 • uczniów zamieszkałych na stałe na terenie Staszowa uczęszczających do innych gimnazjów,
 • uczniów klas ponadgimnazjalnych szkół dziennych, jednostopniowych, kończących się maturą, zamieszkałych lub uczących się na terenie Staszowa,
 • uczniów klas ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe w Staszowie uczęszczających do szkół poza miejscem zameldowania którzy:
 1. osiągają wysokie wyniki w nauce
 2. osiągają wybitne wyniki w sporcie
 3. są utalentowani artystycznie
Wspieranie i wyróżnianie uczniów, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce lub sporcie, ale ponadto wykazują się dużą aktywnością na rzecz szkoły, miasta czy środowiska, w którym żyją.

Zasady:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a. uczeń,
b. dyrektor szkoły,
c. nauczyciel przedmiotu lub wychowawca,
d. rodzic lub opiekun prawny ucznia,
e. prezes lub trener klubu sportowego,
f. organizacje działające na terenie szkoły.
Termin:
Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 2 lipca 2014r. (włącznie) w sekretariacie szkoły PSP
NR 3 W Staszowie, ul. Mickiewicza 40.
Stypendium:
Wysokość stypendium na rok szkolny 2014/2015 ustalona zostaje w wysokości 1000 zł.- 3500 zł.
Informacje pochodzą ze strony: www.staszow.pl

Kontakt

Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM, Szkoła PSP nr 3 w Staszowie
ul. Mickiewicza 40
28-200 Staszów


www.staszow.pl