Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

organizator:

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Rozwoju Miasta

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 09.03.2012

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Wytyczne dla studentów i doktorantów ubiegajacych się o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

 • należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w  Regulaminie  przyznawania i realizacji stypendiów naukowych  oraz wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium
 • należy wypełnić wniosek o stypendium – odrębny dla studenta i doktoranta. Jedynym dopuszczalnym formularzem jest formularz wniosku zamieszczony poniżej.
 • Wszelkie modyfikacje formularza wniosku o stypendium w zakresie treści bądź formy są niedozwolone i skutkują tym, że zmodyfikowany wniosek nie spełnia wymogów formalnych w zasadniczej części.
 • Pobrany ze strony BIP Urzędu Miasta Szczecin formularz wniosku należy wypełnić na komputerze, nie dopuszcza się ręcznych dopisków, skreśleń bądź jakiejkolwiek korekty za wyjątkiem  skreśleń  i  poprawek parafowanych przez Dziekana Wydziału. Należy wypełnić wszystkie rubryki  do tego przeznaczone ( „wprowadź dane”,  „wybierz dyscyplinę/dziedzinę”, „wprowadź tekst”, „wybierz termin”), w przypadku braku informacji w danym zakresie należy wprowadzić „—„ .
 • Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Jedynie w przypadku braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, wnioskodawca ma prawo do jednorazowej ich korekty dokonanej na wezwanie Komisji Stypendialnej w terminie przez nią wskazanym. Nie są oczywistymi omyłkami:

– brak na formularzu wniosku wymaganych podpisów przedstawicieli uczelni, w szczególności Dziekana Wydziału;
– samodzielne skreślenia, poprawki i odręczne dopiski na formularzu wniosku;
– modyfikacje treści lub formy formularza.
– brak dokumentu poświadczającego fakt zamieszkiwania w Szczecinie.
W przypadku powyższych uchybień wnioski będą uznawane za niespełniające wymogów formalnych.

 • Termin i miejsce składania wniosków o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin:

– W kolejnej edycji – marzec 2012 wnioski o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin należy składać od 01 do 09 marca 2012 r. do godz. 15.00.
– Wniosek w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym rodzaj stypendium, należy złożyć w Urzędzie Miasta, w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta, pok. 411 B, Pl. Armii Krajowej 1 (IV pietro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), 70-456 Szczecin.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 91 455 36 39.

Informacje pochodzą ze strony bip.um.szczecin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Rozwoju Miasta
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin