Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

organizator:

Fundacja im. Anny Pasek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.11.2016
termin rozstrzygnięcia: 18.11.2016
liczba stypendiów: 1
wartość stypendium: 25000 zł

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

Życie Anny Pasek stanowiło doskonały przykład wyczucia proporcji między nauką, której bezgranicznie poświęcała się w ciągu większości roku akademickiego, a zasłużonym odpoczynkiem, przyjmującym w przypadku Anny postać wakacyjnych wypraw w najpiękniejsze i wciąż dzikie zakątki świata. Fundacja, powołana ku pamięci Anny Pasek, stawia sobie za jeden z celów wsparcie osób podobnych Annie, dzielących z nią talent badacza oraz pasję odkrywania świata. Wyrazem tego wsparcia jest stypendium naukowe ustanowione przez Fundację. Poprzez atrakcyjne wsparcie finansowe stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach.

Stypendium w wysokości 25000 zł, podzielone jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy – 15000 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne – 10000 zł, pozostające w gestii Stypendysty. Grant badawczy podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od rozliczenia.
Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Najnowsza IX edycja Konkursu, stawia nacisk przede wszystkim na jakość projektu stypendialnego. Ma to na celu zachęcenie do udziału w Konkursie młodszych Doktorantów, którzy choć nie posiadają znacznego dorobku, posiadają oryginalne i interesujące pomysły badawcze.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
• jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski,
• jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski,
• na dzień 18 listopada 2016 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego),
• w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
• prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
• przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o przyznanie stypendium (w załączniku)
• płyta CD lub DVD z wersją elektroniczną wniosku, podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata,
• kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
• w przypadku osób powyżej 30 lat, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu,
• co najmniej jedną ofertę na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w załączniku o którym mowa w punkcie 35. Wniosku o Stypendium.
Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin.

Ważne terminy:
• 18 Listopada 2016 – ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium (liczy się data wpływu wniosku do siedziby Fundacji),
• 29 listopada 2016 – ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
• 1 lutego 2017 – ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
• od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 – okres realizacji projektu badawczego,
• kwiecień 2017 – wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
• 30 września 2017 – ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego,
• 31 marca 2018 – ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.
Szczegóły na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek (w załączniku). Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i akceptacją jego założeń.

Każdy Wniosek zostanie poddany ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Obydwie oceny będą przyznawane wg poniższych kart ocen:
• karta oceny formalnej,
• karta oceny merytorycznej.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek należy się kontaktować pod adresem: stypendium@annapasek.org.

Informacje pochodzą ze strony: www.annapasek.org/stypendium

LINKI:
http://www.annapasek.org/stypendium
www.annapasek.org

Kontakt

Fundacja im. Anny PASEK
ul. Małobądzka 101
42-500 Będzin

stypendium@annapasek.org
WWW.ANNAPASEK.ORG/STYPENDIUM

Dokumenty

do pobrania