Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne41
 • naukowe104
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe im. Anny Pasek – XI edycja

organizator:

Fundacja im. Anny Pasek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Stypendium naukowe im. Anny Pasek – XI edycja

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Najnowsza, XI edycja Konkursu, ponownie stawia nacisk przede wszystkim na jakość projektu stypendialnego. Ma to na celu zachęcenie do udziału w Konkursie młodszych Doktorantów, którzy choć nie posiadają znacznego dorobku, posiadają oryginalne i interesujące pomysły badawcze.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski (lub czwartego, w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
 • na dzień 24 listopada 2017 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
 • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
 • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
 • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz internetowy wniosku o przyznanie stypendium
 • Załączniki elektroniczne:
  „Załącznik 1 do wniosku o stypendium – harmonogram”
  „Załącznik 2 do wniosku o stypendium – budżet”
 • oferty na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w Załączniku 2.
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
 • W przypadku osób powyżej 30 lat, bądź uczestników czwartego roku studiów doktoranckich, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu,

Zaświadczenia należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin.

Wsparcie ESRI Polska:

Jednym z największych kosztów w budżetach projektów naukowych bywają koszty licencji oprogramowania – tym większe, im wyższej klasy oprogramowanie. Dzięki wparciu ze strony firmy ESRI Polska, polskiego przedstawicielstwa ESRI Inc., światowego lidera w dziedzinie oprogramowania GIS, Stypendysta Fundacji otrzyma darmową roczną edukacyjną licencję programu ArcGIS Desktop wraz ze wsparciem technicznym ze strony ESRI Polska. W związku z tym budżet projektu nie powinien zawierać kosztów ArcGIS Desktop, jeśli to oprogramowanie ma być używane w realizacji badań.

Dodatkowo, dzięki wsparciu ESRI Polska, Stypendysta będzie miał możliwość publikacji wyników poszczególnych etapów pracy w różnych mediach jak również przedstawiania ich na konferencjach, w których ESRI Polska bierze udział.

Ważne terminy:

 • 30 listopada 2018 – ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium (dotyczy to zarówno daty wysłania formularza, jak i daty wpływu zaświadczeń do siedziby Fundacji),
 • 6 grudnia 2018 – ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
 • 2 lutego 2019 – ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
 • od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 – okres realizacji projektu badawczego,
 • kwiecień 2019 – wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
 • 30 września 2019 – ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego,
 • 31 marca 2020 – ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.

Szczegóły na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek dostępny na stronie organizatora. Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i akceptacją jego założeń.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek organizator prosi o kontakt pod adresem: stypendium@annapasek.org.

Informacje pochodzą ze strony www.annapasek.org

Kontakt

Fundacja im. Anny Pasek
ul. Małobądzka 101
42-500 Będzin

stypendium@annapasek.org
www.annapasek.org