Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek dla doktorantów

organizator:

Fundacja im. Anny Pasek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.11.2014

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek dla doktorantów

Życie Anny Pasek stanowiło doskonały przykład wyczucia proporcji między nauką, której bezgranicznie poświęcała się w ciągu większości roku akademickiego, a zasłużonym odpoczynkiem, przyjmującym w przypadku Anny postać wakacyjnych wypraw w najpiękniejsze i wciąż dzikie zakątki świata. Fundacja, powołana ku pamięci Anny Pasek, stawia sobie za jeden z celów wsparcie osób podobnych Annie, dzielących z nią talent badacza oraz pasję odkrywania świata. Wyrazem tego wsparcia jest stypendium naukowe ustanowione przez Fundację. Poprzez atrakcyjne wsparcie finansowe stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach.
Stypendium w wysokości 22500 zł (kwota brutto, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami), podzielona jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy – 12500 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne – 10000 zł, pozostające w gestii Stypendysty. Grant badawczy podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od rozliczenia.
Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.
Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski,
 • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów, doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski,
 • na dzień 14 listopada 2014 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego),
 • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
 • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
 • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie stypendium (pobierz formularz MS Word, PDF, załącznik nr 1, załącznik nr 2)
 • płyta CD lub DVD z wersją elektroniczną wniosku, podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata,
 • kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
 • zaświadczenie działu nauczania, dziekanatu, sekretariatu instytutu, promotora, opiekuna naukowego lub innej odpowiedniej instytucji/osoby potwierdzające prawdziwość informacji podanej w punkcie 27 wniosku (aktywność na polu dydaktycznym),
 • w przypadku osób powyżej 30 lat, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu,
 • co najmniej jedną ofertę na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w punkcie 41. Wniosku o Stypendium.
Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin.
Wsparcie ESRI Polska:
Jednym z największych kosztów w budżetach projektów naukowych bywają koszty licencji oprogramowania – tym większe, im wyższej klasy oprogramowanie. Dzięki wparciu ze strony firmy ESRI Polska, polskiego przedstawicielstwa ESRI Inc., światowego lidera w dziedzinie oprogramowania GIS, Stypendysta Fundacji otrzyma darmową roczną edukacyjną licencję programu ArcGIS Desktop wraz ze wsparciem technicznym ze strony ESRI Polska. W związku z tym budżet projektu nie powinien zawierać kosztów ArcGIS Desktop, jeśli to oprogramowanie ma być używane w realizacji badań.
Dodatkowo, dzięki wsparciu ESRI Polska, Stypendysta będzie miał możliwość publikacji wyników poszczególnych etapów pracy w różnych mediach jak również przedstawiania ich na konferencjach, w których ESRI Polska bierze udział.
Ważne terminy:
 • 14 Listopada 2014 – ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium (liczy się data wpływu wniosku do siedziby Fundacji),
 • 24 listopada 2014 – ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
 • 2 lutego 2015 – ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
 • od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 – okres realizacji projektu badawczego,
 • kwiecień 2015 – wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
 • 30 września 2015 – ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego,
 • 31 marca 2016 – ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.
Szczegóły na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek na stronie http://www.annapasek.org/stypendium . Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i akceptacją jego założeń.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek prosimy o kontakt pod adresem: stypendium@annapasek.org
Informacje pochodzą ze strony: www.annapasek.org/stypendium

Kontakt

Fundacja im. Anny Pasek
ul. Małobądzka 101
42-500 Będzin

stypendium@annapasek.org
www.annapasek.org/stypendium