Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie82
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne40
 • naukowe100
 • inne17
 • sportowe38
 • socjalne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd72
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe im. Anny Pasek

organizator:

Fundacja im. Anny Pasek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.11.2015

Stypendium naukowe im. Anny Pasek

Życie Anny Pasek stanowiło doskonały przykład wyczucia proporcji między nauką, której bezgranicznie poświęcała się w ciągu większości roku akademickiego, a zasłużonym odpoczynkiem, przyjmującym w przypadku Anny postać wakacyjnych wypraw w najpiękniejsze i wciąż dzikie zakątki świata. Fundacja, powołana ku pamięci Anny Pasek, stawia sobie za jeden z celów wsparcie osób podobnych Annie, dzielących z nią talent badacza oraz pasję odkrywania świata. Wyrazem tego wsparcia jest stypendium naukowe ustanowione przez Fundację. Poprzez atrakcyjne wsparcie finansowe stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach.
Stypendium w wysokości 22500 zł (kwota brutto, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami), podzielona jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy – 12500 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne – 10000 zł, pozostające w gestii Stypendysty. Grant badawczy podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od rozliczenia.
Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.
Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski,
 • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski,
 • na dzień 13 listopada 2015 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego),
 • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
 • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
 • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie stypendium (pobierz formularz MS Word, PDF, załącznik nr 1, załącznik nr 2)
 • płyta CD lub DVD z wersją elektroniczną wniosku, podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata,
 • kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
 • zaświadczenie działu nauczania, dziekanatu, sekretariatu instytutu, promotora, opiekuna naukowego lub innej odpowiedniej instytucji/osoby potwierdzające prawdziwość informacji podanej w punkcie 27 wniosku (aktywność na polu dydaktycznym),
 • w przypadku osób powyżej 30 lat, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu,
 • co najmniej jedną ofertę na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w załączniku o którym mowa w punkcie 41. Wniosku o Stypendium.
Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek prosimy o kontakt pod adresem:stypendium@annapasek.org.

Informacje pochodzą ze strony www.annapasek.org

Kontakt

Fundacja im. Anny Pasek
ul. Małobądzka 101
42-500 Będzin

stypendium@annapasek.org
www.annapasek.org