Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

organizator:

Fundacja Anny Pasek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.11.2012

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek. Edycja V na rok akademicki 2012/2013

Fundacja, powołana ku pamięci Anny Pasek, stawia sobie za jeden z celów wsparcie osób podobnych Annie, dzielących z nią talent badacza oraz pasję odkrywania świata. Wyrazem tego wsparcia jest stypendium naukowe ustanowione przez Fundację. Stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach, tak, by wyjazdy zagraniczne były dla nich możliwością rozwoju naukowego lub szansą interesującego wypoczynku, a nie przykrą koniecznością emigracji zarobkowej.

Stypendium w wysokości 45000 PLN (kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami), podzielona jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy – 20000 PLN, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego oraz stypendium personalne – 25000 PLN, pozostającego w gestii Stypendysty. Stypendium badawcze podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od jakiegokolwiek rozliczenia.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne. Osoba ubiegająca się o stypendium, musi spełniać łącznie wymienione poniżej warunki:

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

* jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski,
* jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski,
* na dzień 16 listopada 2012 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego),
* w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
* prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne.

Wymagane dokumenty:

* wniosek o przyznanie stypendium
* płyta CD lub DVD z wersją elektroniczną wniosku, podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata,
* kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
* oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
* zaświadczenie działu nauczania, dziekanatu, sekretariatu instytutu, promotora, opiekuna naukowego lub innej odpowiedniej instytucji/osoby potwierdzające prawdziwość informacji podanej w punkcie 27 wniosku (aktywność na polu dydaktycznym),
* w przypadku osób powyżej 30 lat, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu,
* co najmniej jedną ofertę na każdy egzemplarz aparatury badawczej niezbędnej w realizacji projektu, wyszczególnionej w punkcie 41 wniosku o stypendium.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin.

Ważne terminy:

* 16 Listopada 2012 – ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium,
* 23 listopada 2012 – ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
* 31 stycznia 2013 – ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
* od 15 lutego 2013 do 15 lutego 2014 – okres realizacji projektu badawczego,
* luty 2013 – wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
* 28 lutego 2014 – ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.

Szczegółowa dokumentacja do pobrania już niebawem na stronie Fundacji www.annapasek.org w zakładce promocja gis i teledetekcji.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Stypendium Naukowego im. Anny Pasek prosimy o kontakt pod adresem: stypendium@annapasek.org Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje pochodzą ze strony www.annapasek.org

Kontakt

Fundacja Anny Pasek
ul. Małobądzka 101
42-500 Będzin
tel. 32 761 53 80
stypendium@annapasek.org
www.annapasek.org