Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium „Nauka owocuje”

organizator:

Fundacja "Zawsze Warto"

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2016
termin rozstrzygnięcia: 26.09.2016

Stypendium „Nauka owocuje”

Stypendium „Nauka owocuje” jest stypendium adresowanym do dzieci pracowników Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. i stanowi formę nagrody oraz materialnej pomocy dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja „Zawsze Warto”.

Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie (pełnoletni) lub rodzice – prawni opiekunowie dzieci, pracowników firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z minimum rocznym stażem pracy.

Stypendystami mogą zostać uczniowie:

 • szkoły podstawowej (klasy IV-VI)
 • szkoły gimnazjalnej
 • szkoły ponadgimnazjalnej (zakończonej maturą).

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła. Kapituła kieruje się następującymi kryteriami:

 • średnia wszystkich ocen na świadectwie
 • ilość ocen celujących
 • ilość ocen bardzo dobrych
 • opinie, rekomendacje, nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Podstawą ubiegania się o Stypendium jest złożenie przez kandydata stosownego wniosku wraz z załącznikami:

 • kopia świadectwa szkolnego z ostatniego roku
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium
 • co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela, trenera lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata

Regulamin znajduje się na stronie: www.zawszewarto.pl

Wniosek należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2016 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres Fundacji Zawsze Warto: ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków.
Wyniki zostaną ogłoszone do 26.09.2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.zawszewarto.pl

Kontakt

Fundacja "Zawsze warto"
ul. Radziwiłłowska 23/8
31-026 Kraków
tel.: 12 422 05 79
biuro@zawszewarto.pl
www.zawszewarto.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek