Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium na I rok studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.10.2015

Stypendium na I rok studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny – „Startuj z TP KUL”. Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Przez pierwszy rok studiów będą oni otrzymywali comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca), które pomoże pokryć zwiększone koszty utrzymania w Lublinie. W tym roku planowane jest przyznanie dziewięciu stypendiów (po jednym na każdy wydział) w wysokości 400 zł.
Dla studentów z miejscowości do 100 tys. osób
Pomoc Towarzystwa ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości. Stąd o stypendium ubiegać się mogą osoby przyjęte na studia na KUL, pochodzące z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto. Kandydat powinien mieć średnią ocen co najmniej 3,8 na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz wykazać się poświadczonym zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych, religijnych, pozarządowych lub w wolontariacie.
Stypendium już od 1 roku
Wyjątkowość nowego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte zostaną osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.
Zgłoszenia
Formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL (ul. Chopina 29, 20-023 Lublin) do 5 października danego roku.
Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212. Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku znajdują się na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL: http://tpkul.pl/
Informacje pochodzą ze strony naukairozwoj.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ul. Chopina 29
20-023 Lublin
tel. 81 532 64 32
tpkulbiuro@gmail.com