Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium „Młody Lider” SWPS

organizator:

SWPS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 12.08.2016
liczba stypendiów: 5
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendium „Młody Lider” SWPS

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS oferuje kandydatom na studia na kierunku Zarządzanie i Przywództwo stypendia w ramach programu „Młody Lider”.

Zarządzanie na Uniwersytecie SWPS – tworzone we współpracy z praktykami biznesu – różni się od propozycji innych uczelni, które kładą nacisk na analizy ekonomiczno-finansowe i metody statystyczne. Program  studiów został wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii społecznej, niezbędne w pracy menedżera w nowoczesnej organizacji biznesowej

„Młody Lider” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia na kierunku „Zarządzanie i przywództwo”. Uniwersytet SWPS przygotował 5 stypendiów po 5000 zł. Aby przystąpić do programu, należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym).

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:
a. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
d. zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny
z najwyższym wynikiem.

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić internetowy wniosek rekrutacyjny oraz do dnia 18 lipca 2016 roku złożyć następujące dokumenty do Biura Rekrutacji w Warszawie:

 • wniosek o przyznanie Stypendium,
 • komplet dokumentów (kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu);1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych); kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Młody Lider”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

ADRES POCZTOWY:

Biuro Rekrutacji w Warszawie Uniwersytet SWPS

ul. Chodakowska 19/31,

03-815 Warszawa

Laureaci Stypendiów zostaną wyłonieni do 12 sierpnia 2016 roku. O wynikach przyznania Stypendiów uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej

Informacje pochodzą ze strony: www.studia.swps.pl

 

LINKI:
Internetowy formularz rekrutacyjny

Kontakt

Biuro Rekrutacji SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 11
rekrutacja@swps.edu.pl
www.studia.swps.pl

Dokumenty

do pobrania