Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci68
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe16
 • artystyczne32
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

Warunki aplikacji

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:
 • do 15 lipca 2009 r., rada pedagogiczna – na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wraz z opinią o kandydacie do stypendium,
 • do 30 lipca 2009 r. Kurator Oświaty przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski kandydatów, wraz z imienną listą zbiorczą.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2008/2009 ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową. Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym, tj. 2008/2009.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu koordynuje:
st. wizytator Elżbieta Nowak tel.: (52) 349 76 33,
w Delegaturze w Toruniu st. wizytator Barbara Wolska tel. 56 6218587 oraz Czesław Stawikowski tel.: (56) 621 85 85
w Delagaturze we Włocławku st. wizytator Teresa Więczkowska tel.: 54 231 15 51

Kontakt

.
.
.