Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

Warunki aplikacji

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:
 • do 15 lipca 2009 r., rada pedagogiczna – na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wraz z opinią o kandydacie do stypendium,
 • do 30 lipca 2009 r. Kurator Oświaty przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski kandydatów, wraz z imienną listą zbiorczą.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2008/2009 ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową. Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym, tj. 2008/2009.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu koordynuje:
st. wizytator Elżbieta Nowak tel.: (52) 349 76 33,
w Delegaturze w Toruniu st. wizytator Barbara Wolska tel. 56 6218587 oraz Czesław Stawikowski tel.: (56) 621 85 85
w Delagaturze we Włocławku st. wizytator Teresa Więczkowska tel.: 54 231 15 51

Kontakt

.
.
.