Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci41
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy1
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe13
 • naukowe42
 • artystyczne20
 • muzyczne5
 • inne5
 • socjalne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

Warunki aplikacji

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:
 • do 15 lipca 2009 r., rada pedagogiczna – na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wraz z opinią o kandydacie do stypendium,
 • do 30 lipca 2009 r. Kurator Oświaty przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski kandydatów, wraz z imienną listą zbiorczą.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2008/2009 ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową. Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym, tj. 2008/2009.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu koordynuje:
st. wizytator Elżbieta Nowak tel.: (52) 349 76 33,
w Delegaturze w Toruniu st. wizytator Barbara Wolska tel. 56 6218587 oraz Czesław Stawikowski tel.: (56) 621 85 85
w Delagaturze we Włocławku st. wizytator Teresa Więczkowska tel.: 54 231 15 51

Kontakt

.
.
.