Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. kujawsko-pomorskie

Warunki aplikacji

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:
 • do 15 lipca 2009 r., rada pedagogiczna – na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wraz z opinią o kandydacie do stypendium,
 • do 30 lipca 2009 r. Kurator Oświaty przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski kandydatów, wraz z imienną listą zbiorczą.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2008/2009 ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową. Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym, tj. 2008/2009.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu koordynuje:
st. wizytator Elżbieta Nowak tel.: (52) 349 76 33,
w Delegaturze w Toruniu st. wizytator Barbara Wolska tel. 56 6218587 oraz Czesław Stawikowski tel.: (56) 621 85 85
w Delagaturze we Włocławku st. wizytator Teresa Więczkowska tel.: 54 231 15 51

Kontakt

.
.
.