Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok 2009/2010 – woj. zachodniopomorskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 19.06.2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok 2009/2010 – woj. zachodniopomorskie

Warunki aplikacji

Procedura typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1). laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2). laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3). uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4). uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5). uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:
Rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 10 lipca 2009 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.szczecin.pl

 

W Kuratorium Oświaty w Szczecinie zadania związane ze Stypendiami Ministra Edukacji Narodowej koordynuje st. wizytator Katarzyna Parszewska tel. 091 44 27 548. W Delegaturze KO w Koszalinie zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej koordynuje st. wizytator Joanna Buczkowska tel. 094 34 28 498.

Kontakt

.
.
.