Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
 • socjalne7
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok 2009/2010 – woj. zachodniopomorskie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 19.06.2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok 2009/2010 – woj. zachodniopomorskie

Warunki aplikacji

Procedura typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1). laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2). laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3). uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4). uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5). uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:
Rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 10 lipca 2009 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.szczecin.pl

 

W Kuratorium Oświaty w Szczecinie zadania związane ze Stypendiami Ministra Edukacji Narodowej koordynuje st. wizytator Katarzyna Parszewska tel. 091 44 27 548. W Delegaturze KO w Koszalinie zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej koordynuje st. wizytator Joanna Buczkowska tel. 094 34 28 498.

Kontakt

.
.
.