Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

organizator:

Urząd Miasta Skierniewice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Osoby  zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury  mają możliwość wystąpienia do Prezydenta Miasta Skierniewice z wnioskiem o przyznanie stypendium  za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Stypendium można otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

Wniosek o przyznanie stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku należy złożyć do dnia 31 stycznia, natomiast osoby ubiegające się o przyznanie stypendium półrocznego w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny winny złożyć wniosek do dnia 30 września każdego roku.

Wniosek powinien zawierać:

1. dane osobowe kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium,

2. informacje o jego dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją,

3. program stypendium obejmujący: cel na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do wykonania przyjętego programu stypendium, przedstawiania w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania programu oraz składania w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium.

Wypłata przyznanego stypendium następuje jednorazowo bądź jako świadczenie okresowe na czas określony, przy czym jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 200 PLN.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium Miasta Skierniewice oraz jego wysokość określa Uchwała  Nr XXVIII/78/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 lipca 2004 roku.


Informacje pochodzą ze strony www.skierniewice.net.pl

Kontakt

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice
tel: 46 834 51 00
umskier@um.skierniewice.pl
www.skierniewice.net.pl