Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe13
 • naukowe19
 • socjalne4
 • artystyczne23
 • muzyczne15
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

organizator:

Urząd Miasta Skierniewice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Osoby  zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury  mają możliwość wystąpienia do Prezydenta Miasta Skierniewice z wnioskiem o przyznanie stypendium  za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Stypendium można otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

Wniosek o przyznanie stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku należy złożyć do dnia 31 stycznia, natomiast osoby ubiegające się o przyznanie stypendium półrocznego w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny winny złożyć wniosek do dnia 30 września każdego roku.

Wniosek powinien zawierać:

1. dane osobowe kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium,

2. informacje o jego dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją,

3. program stypendium obejmujący: cel na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do wykonania przyjętego programu stypendium, przedstawiania w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania programu oraz składania w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium.

Wypłata przyznanego stypendium następuje jednorazowo bądź jako świadczenie okresowe na czas określony, przy czym jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 200 PLN.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium Miasta Skierniewice oraz jego wysokość określa Uchwała  Nr XXVIII/78/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 lipca 2004 roku.


Informacje pochodzą ze strony www.skierniewice.net.pl

Kontakt

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice
tel: 46 834 51 00
umskier@um.skierniewice.pl
www.skierniewice.net.pl