Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

organizator:

Urząd Miasta Skierniewice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendium Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Osoby  zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury  mają możliwość wystąpienia do Prezydenta Miasta Skierniewice z wnioskiem o przyznanie stypendium  za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Stypendium można otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

Wniosek o przyznanie stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku należy złożyć do dnia 31 stycznia, natomiast osoby ubiegające się o przyznanie stypendium półrocznego w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny winny złożyć wniosek do dnia 30 września każdego roku.

Wniosek powinien zawierać:

1. dane osobowe kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium,

2. informacje o jego dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją,

3. program stypendium obejmujący: cel na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do wykonania przyjętego programu stypendium, przedstawiania w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania programu oraz składania w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium.

Wypłata przyznanego stypendium następuje jednorazowo bądź jako świadczenie okresowe na czas określony, przy czym jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 200 PLN.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium Miasta Skierniewice oraz jego wysokość określa Uchwała  Nr XXVIII/78/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 lipca 2004 roku.


Informacje pochodzą ze strony www.skierniewice.net.pl

Kontakt

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice
tel: 46 834 51 00
umskier@um.skierniewice.pl
www.skierniewice.net.pl