Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Łodzi

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.10.2018
termin rozstrzygnięcia: 15.11.2018

Stypendium Miasta Łodzi

Studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi. Zarówno spośród laureatów, jaki finalistów, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje osobom reprezentującym olimpiady przedmiotowe i tematyczne których przedmioty wywodzą się z nauk ścisłych, przyrodniczych i językowych.

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Jeśli jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej*, a obecnie studiujesz na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni? Wyślij dostępny na naszej stronie elektroniczny wniosek stypendialny (patrz menu boczne). Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, II piętro, pok. 201, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r. (do godz. 16.00).
Szczegółowy wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?
Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?
Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?
Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl do dnia 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

UWAGA:
Złożenie wniosków o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

W roku akademickim 2018/2019 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:

 • w wersji elektronicznej – na stronie programu Młodzi w Łodzi (zakładka Inicjatywy> Stypendia Miasta Łodzi> prawa strona w polu MENU > WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO MIASTA ŁODZI DLA STUDENTÓW). Po jego złożeniu w wersji elektronicznej, system powinien wygenerować jego wersję PDF i przesłać na wskazany przez kandydata do stypendium w formularzu adres mailowy;
 • w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, dostępny na skrzynce poczty elektronicznej kandydata do stypendium formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, należy wydrukować, opieczętować i podpisać w odpowiednich polach formularza.

Punkty formularza: „Podpis i pieczęć Dziekana” oraz „Czytelny podpis studenta” należy uzupełnić elektronicznie w trakcie wypełniania wniosku na stronie https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ poprzez wpisanie w polach: „Czytelny podpis studenta”: daty, imienia i nazwiska kandydata do stypendium; „Podpis i pieczęć Dziekana”: daty, tytułu naukowego Dziekana/Prodziekana, imienia i nazwiska, a także pełnionej funkcji (Dziekan/Prodziekan ds. … / Nazwa Wydziału)\. Wnioski złożone w sposób inny niż opisany powyżej będą odrzucane ze względów formalnych.

Informacje pochodzą ze strony: https://mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel. 42 638 44 64
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
https://mlodziwlodzi.pl