Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe84
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Gdyni

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.10.2013

Stypendium Miasta Gdyni

Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe

Wymagane dokumenty

 1. wniosek napisany samodzielnie lub przez uprawnione do tego osoby/organy,
 2. oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen z ostatniego roku nauki (bądź lat),
 3. oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje (w przypadku studiów równoległych tak samo oryginały zaświadczeń z innych uczelni),
 4. kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym/akademickim (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji.

Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.

Wnioski o stypendia mogą składać:

 1. sami zainteresowani,
 2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 3. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły,
 4. władze uczelni, organizacje samorządowe i społeczne.

Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów, tj.

 • stypendium naukowe,
 • stypendium sportowe,
 • stypendium artystyczne.

O stypendium mogą się ubiegać:

 1. uczniowie – stali mieszkańcy Gdyni – szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół – pochodzenia polskiego ze Wschodu;
 2. studenci – stali mieszkańcy Gdyni -kształcący się w szkołach wyższych i studenci pochodzenia polskiego zamieszkujący tereny byłego Związku Radzieckiego i kształtujacy się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.

Stypendia przyznawane są uczniom:

 • laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
 • uczniom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
 • uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce lub legitymującym się osiągnieciami z wybranej dziedziny i ujawniającym szczególne uzdolnienia bądź aktywnie działającym na rzecz lokalnego środowiska rówieśniczego.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługują przede wszyskiem:

Za osiągnięcia sportowe:

 • członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie sportu,osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce

Za osiągnięcia artystyczne:

 • laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągającym dobre wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są studentom:

 1. osiągającym wysokie wyniki w nauce (w tym wyniki osiągane przez młodzież ze Wschodu podczas nauki w krajach rodzinnych);
 2. legitymującym się udziałem w programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywającym dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych;
 3. uczestnikom konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych;
 4. aktywnie działającym w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach samokształceniowych.

Uczniowie klas pierwszych i studenci I-go roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia.

Stypendium ma charakter uznaniowy, Komisja Stypendialna kończy pracę protokołem, w którym zostają wymienieni stypendyści.
O przyznaniu stypendium, a także o dalszych procedurach informowani są wyłącznie stypendyści (telefonicznie bądź listownie).

Liczba przyznawanych stypendiów na rok szkolny/akademicki (10 miesięcy):

 • 10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, – w wysokości 150 zł/m-c
 • 10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, w wysokości 200 zł/m-c
 • 20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł/m-c
 • 20 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych, w wysokości 300 zł/m-c
 • 5 równych stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu, w wysokości 350 zł/m-c
 • 20 równych stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół – 250 zł/msc.

Informacje pochodzą ze strony www.gdynia.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 457
wydz.edukacji@gdynia.pl
www.gdynia.pl