Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe12
 • artystyczne16
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Będzina dla uczniów i studentów 2019

organizator:

Urząd Miejski w Będzinie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 05.10.2019

Stypendium Miasta Będzina dla uczniów i studentów 2019

O stypendium Miasta Będzina mogą ubiegać się najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Będzina, będący uczniami klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami wyższych uczelni. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 ubiegać się mogą również uczniowie klas III gimnazjalnych.

Zasady przyznawania stypendium określa szczegółowo uchwała Nr XXXVIII/388/20013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów” oraz uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/388/20013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom placówek kultury i sportu, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie w przypadku uczniów do 30 września, a studentów – do 5 października i dotyczą osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.

Wnioskodawca powinien wypełnić właściwy formularz dostępny w dwóch wersjach:

 • za osiągnięcia naukowe/artystyczne
 • lub za osiągnięcia sportowe.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • poświadczone przez szkołę lub uczelnię (placówkę kulturalną lub sportową) – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub akademickim,
 • w przypadku absolwentów szkół gimnazjalnych/podstawowych – zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej o kontynuacji przez ucznia nauki,
 • w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie z uczelni wyższej o przyjęciu na pierwszy semestr studiów,
 • w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – zaświadczenie o przyjęciu na studia drugiego stopnia,
 • w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę lub uczelnię – za zgodność z oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie: tel. 32-267-91-21 lub 32-267-92-10; pokój 215 (II piętro); e-mail: edukacja@um.bedzin.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.bedzin.pl

Więcej ogłoszeń stypendialnych dla uczniów znajduje się tutaj, zaś dla studentów – tu

Kontakt

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
tel. 32 267 91 21 pokój 215 (II piętro)
edukacja@um.bedzin.pl
www.bedzin.pl

Dokumenty

do pobrania