Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Będzina dla uczniów i studentów 2019

organizator:

Urząd Miejski w Będzinie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 05.10.2019

Stypendium Miasta Będzina dla uczniów i studentów 2019

O stypendium Miasta Będzina mogą ubiegać się najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Będzina, będący uczniami klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami wyższych uczelni. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 ubiegać się mogą również uczniowie klas III gimnazjalnych.

Zasady przyznawania stypendium określa szczegółowo uchwała Nr XXXVIII/388/20013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów” oraz uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/388/20013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom placówek kultury i sportu, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie w przypadku uczniów do 30 września, a studentów – do 5 października i dotyczą osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.

Wnioskodawca powinien wypełnić właściwy formularz dostępny w dwóch wersjach:

 • za osiągnięcia naukowe/artystyczne
 • lub za osiągnięcia sportowe.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • poświadczone przez szkołę lub uczelnię (placówkę kulturalną lub sportową) – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub akademickim,
 • w przypadku absolwentów szkół gimnazjalnych/podstawowych – zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej o kontynuacji przez ucznia nauki,
 • w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie z uczelni wyższej o przyjęciu na pierwszy semestr studiów,
 • w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – zaświadczenie o przyjęciu na studia drugiego stopnia,
 • w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę lub uczelnię – za zgodność z oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie: tel. 32-267-91-21 lub 32-267-92-10; pokój 215 (II piętro); e-mail: edukacja@um.bedzin.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.bedzin.pl

Więcej ogłoszeń stypendialnych dla uczniów znajduje się tutaj, zaś dla studentów – tu

Kontakt

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
tel. 32 267 91 21 pokój 215 (II piętro)
edukacja@um.bedzin.pl
www.bedzin.pl

Dokumenty

do pobrania