Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci35
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne5
 • sportowe22
 • artystyczne15
 • muzyczne8
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Będzin

organizator:

Urząd Miejski w Będzinie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.10.2013

Stypendium Miasta Będzin

O stypendium Miasta Będzina mogą ubiegać się najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Będzina, będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami wyższych uczelni.

Zasady przyznawania stypendium określa szczegółowo uchwała Nr V/51/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad jego przyznawania.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom placówek kultury i sportu, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie w przypadku uczniów do 30 września, a studentów – do 10 października i dotyczą osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.

Zgłaszający powinien wypełnić formularz dostępny w dwóch wersjach (za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe) w Wydziale Oświaty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Szczegółowych informacji w sprawie stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie: tel. 32-267-91-21 lub 32-267-91-22; pokój 221 (II piętro); e-mail: edukacja@um.bedzin.pl

Wniosek – stypendium naukowe

Wniosek – stypendium sportowe

Informacja pochodzi ze strony: www.um.bedzin.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Będzinie
11-go Listopada 20
42-500 Będzin
tel. 32 267 91 21
edukacja@um.bedzin.pl
www.um.bedzin.pl