Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne11
 • sportowe26
 • naukowe87
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium matematyczne dla maturzystów z Bydgoszczy

organizator:

Miasto Bydgoszcz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 07.10.2016

Stypendium matematyczne dla maturzystów z Bydgoszczy

Bydgoscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali bardzo dobre wyniki na maturach z egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym mogą ubiegać się o stypendia.

Wnioski należy składać w bydgoskim ratuszu do7 października.

Zasady udzielania stypendiów:

 1. o stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,
 2. warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych na kierunkach:
  informatyka, informatyka stosowana, mechatronika, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechaniczna inżynieria tworzyw, wzornictwo, architektura i urbanistyka, energetyka, transport,
  elektrotechnika,
 3. wnioski o udzielanie stypendiów zgłaszają zainteresowani do 7 października każdego roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (
 4. stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,
 • zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów,
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy

Uchwała, oraz wniosek znajdują się na stronie: www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary

Informacje pochodzą ze strony: www.bydgoszcz.pl

Kontakt

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Tel.: 52 58 58 913
prezydent@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl