Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci71
 • absolwenci21
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • socjalne15
 • sportowe16
 • artystyczne33
 • naukowe75
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd59
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 17.10.2022

Stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2022

W związku z tym, ze w pierwszym naborze stypendium udało się uzyskać 23 osobom, mamy jeszcze 7 wolnych miejsc! Najlepsi będą otrzymywać przez pierwszy rok akademicki (9 m-cy) co miesiąc kwotę 500 zł przelewem na swoje konto bankowe. Nie czekaj, tylko zgłoś się!

O stypendia mogą ubiegać się studenci i studentki pierwszego roku uczelni wyższych z obszaru województwa zachodniopomorskiego, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie min. 80%. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Osoby ubiegające się o stypendium musza złożyć:

 • wydrukowany i wypełniony wniosek;
 • świadectwo maturalne (odpis lub kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wystawiający lub notariusza);
 • świadectwo szkolne (odpis lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkole lub notariusza);
 • ewentualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu w olimpiadzie.

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów oraz niezbędne dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej dopiskiem: „Stypendia dla studentów pierwszego roku uczelni wyższych z obszaru województwa zachodniopomorskiego” od 3 do 17 października 2022r., bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ul. Hołdu Pruskiego 8, pok. 30) lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są w uchwale Nr XXXIII/518/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz w uchwale Nr XIV/177/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Informacje pochodzą ze strony: edukacja.wzp.pl

Inne stypendia dla studentów można znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. 91 48 07 208
umwz@wzp.pl
www.edukacja.wzp.pl