Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2023

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.
Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych
 • Wniosek o stypendium dla ucznia – Załącznik nr 1
 • Wniosek o stypendium dla słuchacza/studenta – Załącznik nr 2
 • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy – Załącznik nr 4
 • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej – Załącznik nr 5
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – Załącznik nr 6
 • Oświadczenie: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców – Załącznik nr 7

w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu zgodnie z miejscem
zameldowania – tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych.

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby wnioskującej, w terminie do:

 • 25 września przez uczniów,
 • 20 października przez studentów/słuchaczy.

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Inne stypendia dla uczniów i stypendiów możecie znaleźć na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 66 66

www.umww.pl