Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2016

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie i warunkach określonych w Regulaminie. Czas na to jest do 25 września br.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Uczą się w trybie dziennym,
 2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,21,
 3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby
  wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
 4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 5. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do: 25 września.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.
Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia, celem rozpatrzenia wniosku:

 • Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – stypendium o charakterze socjalnym
 • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Lista Kandydatów do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (wypełniają Starostwa Powiatowe i Urzędy Miast na prawach powiatu)
 • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy
 • Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 66
info@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania