Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci34
 • absolwenci24
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe13
 • socjalne4
 • naukowe18
 • muzyczne13
 • artystyczne21
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2013

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

Stypendium skierowane jest m. in. do słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych, dziennych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, którzy w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyli 28 roku życia, posiadających wysoką średnią ocen oraz dochód nie przekraczający kwoty 650 zł netto miesięcznie lub 740 zł w przypadku, gdy kandydat  jest wychowywany przez samotnego rodzica. Średnia ocen  za poprzedni rok nauki nie może być niższa niż 4,01.

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją należy składać w odpowiednich Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce zameldowania osoby wnioskującej, w terminie do 20 października 2013r .

Szczegółowe warunki przyznawania ww. stypendium zostały określone w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22.07.2013 r.).

Więcej informacji na stronie: www.umww.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
.
.

.
www.umww.pl