Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2013

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

Stypendium skierowane jest m. in. do słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych, dziennych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, którzy w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyli 28 roku życia, posiadających wysoką średnią ocen oraz dochód nie przekraczający kwoty 650 zł netto miesięcznie lub 740 zł w przypadku, gdy kandydat  jest wychowywany przez samotnego rodzica. Średnia ocen  za poprzedni rok nauki nie może być niższa niż 4,01.

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją należy składać w odpowiednich Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce zameldowania osoby wnioskującej, w terminie do 20 października 2013r .

Szczegółowe warunki przyznawania ww. stypendium zostały określone w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22.07.2013 r.).

Więcej informacji na stronie: www.umww.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
.
.

.
www.umww.pl