Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2013

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

Stypendium skierowane jest m. in. do słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych, dziennych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, którzy w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyli 28 roku życia, posiadających wysoką średnią ocen oraz dochód nie przekraczający kwoty 650 zł netto miesięcznie lub 740 zł w przypadku, gdy kandydat  jest wychowywany przez samotnego rodzica. Średnia ocen  za poprzedni rok nauki nie może być niższa niż 4,01.

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją należy składać w odpowiednich Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce zameldowania osoby wnioskującej, w terminie do 20 października 2013r .

Szczegółowe warunki przyznawania ww. stypendium zostały określone w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22.07.2013 r.).

Więcej informacji na stronie: www.umww.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
.
.

.
www.umww.pl