Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2016

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie i warunkach określonych w Regulaminie. Czas na to jest do 20 października br.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Studiują w trybie dziennym,
 2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,01,
 3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby
  wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
 4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do: 20 października.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.
Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia, celem rozpatrzenia wniosku:

 • Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – stypendium o charakterze socjalnym
 • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Wniosek o stypendium dla studenta/słuchacza
 • Lista Kandydatów do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (wypełniają Starostwa Powiatowe i Urzędy Miast na prawach powiatu)
 • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy
 • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 66
info@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania