Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2016

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie i warunkach określonych w Regulaminie. Czas na to jest do 20 października br.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Studiują w trybie dziennym,
 2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,01,
 3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby
  wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
 4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do: 20 października.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.
Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia, celem rozpatrzenia wniosku:

 • Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – stypendium o charakterze socjalnym
 • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Wniosek o stypendium dla studenta/słuchacza
 • Lista Kandydatów do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (wypełniają Starostwa Powiatowe i Urzędy Miast na prawach powiatu)
 • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy
 • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 66
info@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania