Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe41
 • artystyczne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 25.02.2022

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów 2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2021/2022 Nabór trwa od 31 stycznia do 25 lutego 2022 r. Decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego
 • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, na które składany jest wniosek
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
  uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia (spośród wskazanych w Regulaminie)
  uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

 • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712
  oraz
 • Anna Michewicz-Kwiatkowska tel. 58 32 68 442

oraz

 • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303, drg@pomorskie.eu

Generator Wniosków jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”

Formularz wniosku o przyznanie stypendium, który zostanie wydrukowany po wypełnieniu w Generatorze Wniosków zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania.

Informacje pochodzą ze strony: gospodarka.pomorskie.eu

Przejrzyjcie też inne oferty stypendialne dla studentów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 712
drg@pomorskie.eu
gospodarka.pomorskie.eu