Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe17
 • naukowe51
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2015

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Rozpoczął się nabór Wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2015/2016 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.
W celu wypełnienia Wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków.
Formularz składa się z 7 części:
 1. Dane osobowe ucznia
 2. Dane szkoły
 3. Weryfikacjawarunków przyznania stypendium
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu
 5. Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub jego zastępcę)
 6. Załączniki do wniosku
 7. Karta oceny wniosku
Zakres danych niezbędnych przy wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie stypendium:
 • Dane Ucznia:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • telefonkontaktowy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • województwo;
 • powiat;
 • gmina;
 • nazwa, adres i typ szkoły oraz klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek.

Informacje potwierdzające osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek o przyznanie pomocy, dotyczące:

 • uzyskanej średniej ocen;
 • osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 • realizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • zamieszkanie na terenach wiejskich;
 • współpraca Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany Wniosek.
 • Informacje potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, tj.:Podpis dyrektora szkoły potwierdzający dane zawarte we Wniosku.
 • Zgoda pełnoletniego Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie pomocy.
 • Podpis pełnoletniego Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.

Tryb złożenia wniosku:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 lipca 2015 r.: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:

Informacji na temat Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Joanna Rydzewska-Pieczonka, e-mail j.rydzewska@pomorskie.eu
Szymon Skura – tel. (58) 32 68 418 e-mail s.skura@pomorskie.eu
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail des@pomorskie.eu
w zakresie obsługi generatora wniosków:
Piotr Bojko – tel. (58) 32 68 417, e-mail p.bojko@pomorskie.eu
Informacje pochodzą ze strony pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 425
j.rydzewska@pomorskie.eu
pomorskie.eu