Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów 2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 09.07.2021

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów 2021

O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego  dla studentów mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego.

Regulamin stypendium wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą studenci spełniający obowiązkowe kryterium wymienione w lit. a
oraz przynajmniej jedno z dwóch kryteriów wymienionych w lit. b i c:
a) średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w którym składany jest wniosek, nie niższa niż 4,70 oraz
b) udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, albo
c) inne osiągnięcia.

Wszystkie wnioski należy dostarczyć w terminie od 25 czerwca do 9 lipca br.

!nioski należy składać:

 • listownie (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje stempla pocztowego) na adres:
  Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;
 • za pośrednictwem platformy ePuap (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje data nadania przesyłki) na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
 • lub – w uzasadnionych przypadkach – w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, po wcześniejszym kontakcie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (nr tel. 77 44 67 831 /837 /838 lub e-mail: dep@opolskie.pl);

Informacje pochodzą ze strony: www.opolskie.pl

Sięgnij po więcej ofert stypendialnych!

Kontakt

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 500 lub 536

www.opolskie.pl