Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie72
 • studenci74
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe37
 • artystyczne49
 • inne19
 • naukowe110
 • socjalne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd88
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów 2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 09.07.2021

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów 2021

O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego  dla studentów mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego.

Regulamin stypendium wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą studenci spełniający obowiązkowe kryterium wymienione w lit. a
oraz przynajmniej jedno z dwóch kryteriów wymienionych w lit. b i c:
a) średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w którym składany jest wniosek, nie niższa niż 4,70 oraz
b) udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, albo
c) inne osiągnięcia.

Wszystkie wnioski należy dostarczyć w terminie od 25 czerwca do 9 lipca br.

!nioski należy składać:

 • listownie (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje stempla pocztowego) na adres:
  Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;
 • za pośrednictwem platformy ePuap (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje data nadania przesyłki) na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
 • lub – w uzasadnionych przypadkach – w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, po wcześniejszym kontakcie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (nr tel. 77 44 67 831 /837 /838 lub e-mail: dep@opolskie.pl);

Informacje pochodzą ze strony: www.opolskie.pl

Sięgnij po więcej ofert stypendialnych!

Kontakt

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 500 lub 536

www.opolskie.pl