Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci34
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd22
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Woj. opolskie – stypendia dla słuchaczy i uczniów szkół medycznych

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 09.07.2021

Woj. opolskie – stypendia dla słuchaczy i uczniów szkół medycznych

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków o stypendium dla słuchaczy i uczniów szkół medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.

Stypendia przyznawane są uczniom/ słuchaczom szkół medycznych spełniającym łącznie następujące kryteria:

 • minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek: 4,80 oraz
 • inne osiągnięcia m.in. w zakresie reprezentowania województwa w olimpiadach, przeglądach, konkursach, turniejach etc. szczebla co najmniej wojewódzkiego.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Kwota miesięcznego stypendium w przypadku uczniów/ słuchaczy wynosi nie więcej niż 350 zł.

Wnioski należy składać:

 • listownie (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje stempla pocztowego) na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;
 • za pośrednictwem platformy ePuap (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje data nadania przesyłki) na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
 • lub – w uzasadnionych przypadkach – w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.

Informacje pochodzą ze strony: www.opolskie.pl

Inne stypendia dostępne są w bazie stypendialnej MojeStypendium.pl

Kontakt

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel. 77 54 16 500 lub 536
dep@opolskie.pl
www.opolskie.pl