Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

organizator:

Żabka Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2012

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wysokość Stypendium Managerskiego wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

Stypendium Managerskie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy.

Stypendium Managerskie może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Jest Studentem/ką I, II, III pierwszego stopnia lub I roku drugiego stopnia w momencie ubiegania się o stypendium.
2. Uzyskała średnią ocen minimum 4,0 w roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku o Stypendium Managerskie.
3. Jest osobą aktywną na forum uczelni (np. czynnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych ).
4. Posiada osobowość o cechach managerskich takich jak: komunikatywność, zdolność do współpracy w zespole, kreatywność,
chęć rozwoju osobistego i zawodowego itp.
5. Zna język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.
6. Zadeklaruje w liście motywacyjnym chęć podjęcia współpracy z Fundatorem.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury danej osoby do Stypendium Managerskiego jest wypełnienie (w terminie do 14 września 2012 r.) przez nią formularza aplikacyjnego znajdującego się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie www.zabka.pl lub www.zabkapolska.pl wraz z poniższymi załącznikami :
1). skanem wniosku o Stypendium, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
2). skanem zaświadczenia, że kandydat jest studentem określonego roku i kierunku studiów (wystawionym przez uczelnię),
3). skanem zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego (wystawionym przez uczelnię).

Informacje pochodzą ze strony www.zabkapolska.pl

Kontakt

Żabka Polska
ul. Ogrodowa 12
61-821 Poznań

stypendium@zabka.pl
www.zabkapolska.pl