Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

organizator:

Żabka Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2012

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wysokość Stypendium Managerskiego wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

Stypendium Managerskie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy.

Stypendium Managerskie może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Jest Studentem/ką I, II, III pierwszego stopnia lub I roku drugiego stopnia w momencie ubiegania się o stypendium.
2. Uzyskała średnią ocen minimum 4,0 w roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku o Stypendium Managerskie.
3. Jest osobą aktywną na forum uczelni (np. czynnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych ).
4. Posiada osobowość o cechach managerskich takich jak: komunikatywność, zdolność do współpracy w zespole, kreatywność,
chęć rozwoju osobistego i zawodowego itp.
5. Zna język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.
6. Zadeklaruje w liście motywacyjnym chęć podjęcia współpracy z Fundatorem.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury danej osoby do Stypendium Managerskiego jest wypełnienie (w terminie do 14 września 2012 r.) przez nią formularza aplikacyjnego znajdującego się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie www.zabka.pl lub www.zabkapolska.pl wraz z poniższymi załącznikami :
1). skanem wniosku o Stypendium, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
2). skanem zaświadczenia, że kandydat jest studentem określonego roku i kierunku studiów (wystawionym przez uczelnię),
3). skanem zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego (wystawionym przez uczelnię).

Informacje pochodzą ze strony www.zabkapolska.pl

Kontakt

Żabka Polska
ul. Ogrodowa 12
61-821 Poznań

stypendium@zabka.pl
www.zabkapolska.pl