Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • muzyczne16
 • inne7
 • sportowe15
 • socjalne4
 • naukowe19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

organizator:

Żabka Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2013

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wysokość Stypendium Managerskiego wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku i może być przedłużone na kolejne lata, o ile Stypendysta spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
Przyznane na dany rok Stypendium Managerskie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy.

Stypendium Managerskie może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • Jest Studentem/ką I, II, III lub IV roku w momencie ubiegania się o stypendium. .
 • Uzyskała średnią ocen minumum 4,0 w roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku o Stypendium Managerskie.
 • Jest osobą aktywną na forum uczelni (np. czynnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych ).
 • Posiada osobowość o cechach managerskich takich jak: komunikatywność, zdolność do współpracy w zespole, kreatywność, chęć rozwoju osobistego i zawodowego itp.
 • Zna język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury danej osoby do Stypendium Managerskiego jest wypełnienie (w terminie do 30 czerwca 2013 roku) przez nią formularza aplikacyjnego znajdujacego się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie www.zabka.pl lub www.zabkapolska.pl wraz z poniższymi załącznikami :
1). skanem wniosku o Stypendium, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
2). skanem zaświadczenia, że kandydat jest studentem określonego roku i kierunku studiów (wystawionym przez uczelnię),
3). skanem zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego (wystawionym przez uczelnię),

Informacje pochodzą ze strony www.zabka.pl

Kontakt

Żabka Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 12
61-821 Poznań


www.zabka.pl