Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

organizator:

Żabka Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2013

Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wysokość Stypendium Managerskiego wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku i może być przedłużone na kolejne lata, o ile Stypendysta spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
Przyznane na dany rok Stypendium Managerskie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy.

Stypendium Managerskie może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • Jest Studentem/ką I, II, III lub IV roku w momencie ubiegania się o stypendium. .
 • Uzyskała średnią ocen minumum 4,0 w roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku o Stypendium Managerskie.
 • Jest osobą aktywną na forum uczelni (np. czynnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych ).
 • Posiada osobowość o cechach managerskich takich jak: komunikatywność, zdolność do współpracy w zespole, kreatywność, chęć rozwoju osobistego i zawodowego itp.
 • Zna język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury danej osoby do Stypendium Managerskiego jest wypełnienie (w terminie do 30 czerwca 2013 roku) przez nią formularza aplikacyjnego znajdujacego się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie www.zabka.pl lub www.zabkapolska.pl wraz z poniższymi załącznikami :
1). skanem wniosku o Stypendium, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
2). skanem zaświadczenia, że kandydat jest studentem określonego roku i kierunku studiów (wystawionym przez uczelnię),
3). skanem zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego (wystawionym przez uczelnię),

Informacje pochodzą ze strony www.zabka.pl

Kontakt

Żabka Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 12
61-821 Poznań


www.zabka.pl