Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Kalisza

organizator:

Urząd Miasta Kalisza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2022

Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Kalisza

Mając na uwadze wspieranie rozwoju twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz opiekę nad zabytkami, Rada Miasta Kalisza ustanowiła na dzisiejszej sesji Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Kalisza.
Szczegółowe warunki, tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa „Regulamin Przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza ”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Kalisza przyznaje się osobie fizycznej w wieku powyżej 15 lat, zwanej dalej Stypendystą, zajmującej się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym. Stypendia przyznawane są na określony cel w dziedzinach takich jak: literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr i film, animacja i edukacja kulturalna, opieka nad zabytkami.
Stypendium na realizację projektów są wypłacane jednorazowo. Wysokość stypendium brutto wynosi od kwoty 3 000 zł do kwoty 12 000 zł. Wysokość Stypendium zależna jest od ilości przyznanych punktów przez Komisję. Komisja proponuje przyznanie Stypendium w kwotach brutto wg trzech kategorii:

 • Kat. I: od 80 pkt. : do 12.000 zł
 • Kat. II: od 60 pkt. : do 10.000 zł
 • Kat. III: od 50 pkt. : do 8.000 zł
  Kat. IV: poniżej 50 pkt. brak dofinansowania

Środki na cel Stypendium pochodzą z budżetu Miasta Kalisza i dodatkowych środków przekazanych od przedsiębiorców w ramach programu „Kapitał dla Kultury”.

Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać do Prezydenta Miasta Kalisza za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu, ul. Kościuszki 1 a, w następujących terminach:

1) do 31 marca – pierwszy nabór
2) do 31 czerwca – drugi nabór (w przypadku niewykorzystania środków w pierwszym naborze)

Kwota przeznaczona na stypendia w 2022 roku to 40 tys. zł, pochodzące ze środków wydzielonych na Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Informacje pochodzą ze strony: www.kalisz.pl

Inne stypendia kulturalne dostępne są na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu
ul. Kościuszki 1
Kalisz
tel. 62 504 97 00
wksit@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl