Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2023

Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego

Zarząd Powiatu Sztumskiego, realizując uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego nr XXX/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.)  w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego w roku 2023.

Stypendium przyznaje się na realizację określonego przedsięwzięcia/ projektu o charakterze artystycznym w roku 2023. O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.

Stypendium przyznaje się indywidualnie osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Powiat Sztumski, a także tym którzy realizują przedsięwzięcia kulturalne dotyczące Powiatu Sztumskiego.

Stypendium przyznawane jest w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu Sztumskiego i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.

Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 3000,00 zł brutto.

Formularze wniosków o stypendium można pobierać ze strony https://bip.powiatsztumski.pl/  (zakładka Ogłoszenia). Na ww. stronie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z  uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXX/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie  albo wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub innego operatora  na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum (z dopiskiem: Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego), albo wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Wnioski należy przesłać również w wersji elektronicznej na adres: edukacja@powiatsztumski.pl

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2023 roku. W przypadku ofert wysłanych pocztą tradycyjną lub za pomocą innego operatora, o dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do urzędu. W przypadku ofert wysłanych przez ePUAP, termin składania ofert upływa 31 stycznia 2023 roku do godz. 23.59.

Wnioski ocenia Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego. Komisja przedstawia swoje propozycje Zarządowi Powiatu Sztumskiego, który podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż 30 dni  od otrzymania ww. propozycji. Od decyzji Zarządu Powiatu Sztumskiego nie przysługuje odwołanie.

Na stronie internetowej  https://bip.powiatsztumski.pl/ opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium.

Informacji na temat konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego  w roku 2023 udziela Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia.

Zarząd Powiatu Sztumskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym. Załączniki są przechowywane w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia przez 3 lata od dnia ogłoszenia konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: powiatsztumski.pl

Inne stypendia sportowe znajdziesz na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
tel. 55 267 74 41
edukacja@powiatsztumski.pl
powiatsztumski.pl