Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci24
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne7
 • artystyczne17
 • naukowe26
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd24
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium „Krośnieński Omnibus” 2019

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2019

Stypendium „Krośnieński Omnibus” 2019

Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium „Krośnieński Omnibus”:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:
a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:

 • 5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,
 • 4,75 – dotyczy technikum;

b) średnią ocen nie niższą niż:

 • 5,0 – dotyczy liceum ogólnokształcącego – obliczoną na postawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z trzech wybranych spośród: fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugiego języka obcego,
 • 4,5 – dotyczy technikum – obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, przy czym listę przedmiotów do wyboru rozszerza się o przedmioty zawodowe;

c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
2) w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
3) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
4) godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

Informacje pochodzą ze strony: www.krosno.pl

Czy znacie także innego typu stypendia dla zdolnych uczniów

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
tel. 13 43 675 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Dokumenty

do pobrania